Dárcovský příspěvek

Sbírka pro Amy

Vybraná částka:
30 700 Kč
Cílová částka:
25 000 Kč
Čerpáno: 33 956 Kč

Vyhlašujeme sbírku na Amy. Pro tuto sbírku je určen náš transparentní účet 2800485041/2010 a variabilní symbol 140052.

Datum vyhlášení27.01.2020
Předpokládaný termín ukončení29.02.2020
Zodpovědná organizace:Míša Sedláčková

 - takto označené údaje jsou povinné

required

required

required


Po zadání částky má Plátce možnost využít službu platební brány ComGate, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátci se zobrazí příslušný účet společnosti ComGate Payments a.s., nezobrazuje se tedy přímo účet NF Psí Naděje. Platba je u vybraných bank zpracována a zobrazena v cílové částce okamžitě (u ostatních do 2 dnů). Platba je připisována na transparentní účet NF Psí Naděje další pracovní den jako souhrnná platba od spol. ComGate Payments a.s. viz. náhled transparentního účtu NF Psí Naděje.

V případě, že nechcete využít tuto platební bránu, můžete finanční příspěvek poslat přímo na účet NF Psí Naděje 2800485041/2010 s variabilním symbolem této sbírky. Jména dárců ze všech typů převodů (platební brána ComGate, přímý převod, složenka, platební karta atp.) vkládáme pod sbírku vždy ručně, obvykle 1x týdně.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Odesláním sbírkové částky dává Plátce souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Plátce uvede, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.