Pomozte příspěvkem

Jak se můžete zapojit do finanční pomoci psům s PesWebem a NF Psí Naděje?

Placené profily

Finanční sbírky

Dárek za příspěvek

Přímý příspěvek


Placené profily

Na pejsky v útulcích můžete přispět skrze placené profily na PesWebu.

 

  • Měsíční příspěvek 

  • Čtvrtletní příspěvek 

  • Půlroční příspěvek 

  • Roční příspěvek 

49,-Kč

147,-Kč

294,-Kč

588,-Kč

Všechny příspěvky z placených profilů jsou určeny na pomoc psům v nouzi. Podívejte se, komu  Vaše příspěvky již pomohly.

nahoru


Finační sbírky

Finanční sbírky vyhlašujeme podle aktuálních potřeb útulků a azylů na  stránkách NF Psí Naděje - Kde pomáháme a PesWebu - probíhající sbírky.

Výhody našich sbírek:

  1. Můžete si vybrat koho příspěvkem podpoříte

  2. Vždy vidíte aktuální stav sbírky

  3. I pokud se vybere více peněz než je potřeba, použijeme přebytek na jiné případy v souladu s našimi stanovami - t.j. Vaše prostředky jdou vždy na pomoc pejskům

  4. Všechny provedené platby dokládáme fakturami, všechny dárce postupně zveřejňujeme na stránce sbírky

Jak přispět na sbírku:

Každá sbírka má svojí stránku, kde lze přispět a nebo speciální variabilní symbol pro přímou platbu na nadační účet: 2800485041/2010.

Podívejte se na všechny aktuálně vyhlášené sbírky na PesWebu a všechny sbírky včetně uzavřených na NF Psí Naděje.

nahoru

Dárek za příspěvek

Vyberte si některý z našich dárků za příspěvek. Minimálně 33% ceny jde skrze NF Psí Naděje na pomoc pejskům.

V našem nadačním obchůdku naleznete například tyto sekce:

Šperky

Do kuchyně

Dekorace

Ostatní

Všechny příspěvky z prodaných dárků jsou určeny na pomoc psům v nouzi. Podívejte se, komu  Vaše příspěvky již pomohly.

nahoru


Přímý příspěvek

Příspěvky na pejsky v nouzi lze zaslat také přímo na účet NF Psí Naděje2800485041/2010. Příspěvky prosím prosílejte bez vyplněného variabilního symbolu.

Tyto přímé příspěvky spolu se ziskem z nadačního obchůdku a z plateb za placených profilů, pak slouží v jednom budgetu na aktuální potřeby útulků a azylů. Podívejte se, komu  Všechny tyto příspěvky již pomohly.

nahoru

kam dál:

Útulky potřebují - poptávky pomoci

Jak hledat ztracené / nalezené 

Přidejte svojí  zkušenost s plemenem

Pošlete nám fotky Vašich psů do atlasu plemen