NF Psí Naděje: Podporujeme adopce psích seniorů

Publikováno: 7.6.2017
Autor: Nadační fond Psí Naděje
Foto: Cibela z.s., Zvíře v tísni z.s.

Podpora je určena pro Vás, kteří byste rádi poskytli domov staršímu pejskovi z útulku, ale máte obavy z větších veterinárních výdajů, které u starších pejsků mohou (a nemusí) přijít. A tak raději žijete sami bez věrného společníka a v útulcích dál umírají staří psi. Přitom už byste si dávno mohli užívat jeden druhého. Smyslem této podpory je tedy participace na případných větších veterinárních nákladech (více než 5 000,-Kč) v případě, že se u Vámi adoptovaného seniora objeví vážnější zdravotní problémy.

Nadační fond Psí Naděje: Podporujeme adopce psích seniorů,

Rádi bychom tímto dodali odvahy všem, kteří zodpovědně uvažují o svém novém společníkovi. Pečlivě již zvážili svůj životní rytmus, nároky na psa a vyhrazený čas na několik let dopředu. Současně vědí, že mají dostatek prostředků na důstojné soužití, tedy kvalitní krmivo, dobrou péči či drobné veterinární výdaje.  Nicméně se obávají větších veterinárních výdajů (nad 5 000,-Kč) na léčbu chorob a nemocí, které mohou (a nemusí) starší pejsky postihovat.

Příkladem mohou být například aktivní senioři, kteří nechtějí ani štěně, protože potřebuje hodně péče a trpělivosti, ani energického mladého psa v plné síle, který vyžaduje spoustu aktivit a každodenního vyběhání. Ba naopak, hledají pro sebe právě již klidnějšího pejska anebo již opravdu starého psa na dožití. Rádi mu poskytnou domov, aby si zbývající čas užil v laskavém prostředí a nemusel umřít sám v útulku. Od samotné adopce je ovšem zrazují vlastní obavy, že se dříve nebo později "něco stane" a oni nebudou mít na to, aby pejskovi dopřáli odpovídající léčbu.

Pomozte nám s propagací psích seniorů

Pomozte nám oslovit provozovatele webových stránek s umistěním výpisu psích seniorů (podobně jako výpis psů na konci článku), nebo všech cca 1200 psů k adopci z Peswebu. Celé to funguje tak, že se na daný web jednorázově vloží html kód dle nastaveného filtru a psi se tam budou sami aktualizovat.  Případně nás kontaktujte na martin@psinadeje.cz, připravíme Vám html kód přesně podle daných stránek. Jak takový vložený html kód vypadá, se podívejte například na portálech Pejskování nebo Haf a Mňau.

A právě takovým potencionálním majitelům bychom rádi nabídli jakousi jistotu, že se na nás mohou obrátit s žádostí o proplacení větších veterinárních výdajů. Rádi bychom v tomto pilotním ročníku nabídli pomoc zatím dvaceti starým psům a jejich novým majitelům. Doufáme, že spolu s námi i Vy budete mít radost z každého staršího psa, který nebude muset umřít v útulku a z každé duše, která bude na konci své životní poutě milována. Pevně věříme, že v blízké budoucnosti budeme moci díky Vaší podpoře první dvacítku rozšířit, na další padesátku či stovku starých pejsků. Věříme současně, že se do tohoto programu přihlásí opravdu jen Ti, kteří ví, že by větší výdaje nezvládli ani s pomocí rodiny a přátel a tento fakt je jediným důvodem proč dosud nenabídli svoji náruč, pomazlení, lásku nějakému vděčnému starému pejskovi. Před časem jsme na tuto podporu vyhlásili sbírku (Sbírka na podporu psích seniorů) a díky Vám se podařilo vybrat již přes 130 000,-Kč, které nyní čekají na to, aby zlepšily zdravotní stav některým adoptovaným a registrovaným seniorům.

Jaké jsou vlastně požadavky a podmínky čerpání pomoci:

  • Adopce počínaje 1.1.2017
  • Registrace na info@psinadeje.cz do 1 měsíce od adopce 
  • Věk psa ke dni adopce - ideálně 12 let a více, starší pejskové mají přednost (minimálně 8 let)
  • Původ psa - ČR
  • Platná adopční smlouva některého z českých útulků, azylů či záchytných kotců
  • Přihlášení psa na obci
  • Souhlas se zveřejněním formy pomoci a fotografií, faktur atd.

Další náležitosti v případě žádosti o podporu na úhradu veterinárních nákladů

  • Popis zdravotního problému s doloženou veterinární zprávou 
  • Vyjádření ošetřujícího veterináře + předpokládaná finanční náročnost léčby
  • Veterinární výdaj musí být vyšší než 5 000,-Kč

Pokud tedy o nějakém starém pejskovi uvažujete, splňujete podmínky výše uvedené, je potřeba se v první řadě registrovat na info@psinadeje.cz a to do 1 měsíce od adopce psa. Tím nám dáváte najevo, že o tomto programu víte a že jste jej zohlednili při svém rozhodování o adopci psa. Pokud opravdu nastane u pejska zdravotní nákladnější problém, kontaktujete nás. Po doložení všech potřebných dokladů vyřešíme s veterinární klinikou, na které bude pacient léčen, veškeré formality a úhrada léčby bude vždy zaslána přímo na účet kliniky. Finanční podporu pošleme všem, kteří splní výše zmíněné podmínky. Současně si vyhrazujeme právo, že na podporu není možné uplatnit právní nárok. Fotky všech registrovaných psů budeme postupně vkládat do této sbírky tak, aby dárci měli vždy přehled jak je s dary nakládáno. Současně vždy s koncem roku vyhodnotíme příjmy a výdaje a buď přijmeme do programu další psí seniory anebo "přebytek" pošleme podle potřeby na pomoc vybraným seniorům, kteří ještě čekají v útulcích. Informace o takové případné pomoci opět vložíme do této sbírky.

Aktuálně zařazení pejsic do programu včetně útulků, ze kterých pochází:

Bobeš, nar 2007, útulek Lazec.

Uplatněné náklady: 0,-Kč

Mína, nar 2007, dočasky Dede

Uplatněné náklady: 39 834,-Kč

Connie, nar 2005, útulek Bouchalka

Uplatněné náklady: 0,-Kč

Brita, nar 2004, útulek Dobříš

Uplatněné náklady: 0,-Kč

Anife, nar 2009, útulek Dětmarovice

Uplatněné náklady: 8 795,-Kč

Lejdy, nar 2008, Neposedné tlapky

Uplatněné náklady: 0,-Kč

Bea, nar 2008, útulek Trója

Uplatněné náklady: 10 239,-Kč

Baghíra, nar 2010, útulek Trója

Uplatněné náklady: 14 410,-Kč

Fany, nar 2010, útulek Lazec

Uplatněné náklady: 0,-Kč

Andělka, nar 2009, útulek Děčín

Uplatněné náklady: 10 765,-Kč

Zuzanka,nar 2008, Horní Hraničná

Uplatněné náklady: 0,-Kč

Thor, nar 2007, útulek Trója

Uplatněné náklady: 15870,-Kč

Maggie, nar 2009, útulek Rožnovsko

Uplatněné náklady: 0,-Kč

Kajínek, nar 2011, útulek Lazec

Uplatněné náklady: 0,-Kč

Lucy, nar 2009, útulek Anidef

Uplatněné náklady: 0,-Kč

Ťapka, nar 2010, útulek Němčovice

Uplatněné náklady: 0,-Kč

Pejsci zařazení do programu, kteři zemřeli.

Jonášek, nar 2006, útulek Lazec.

Uplatněné náklady: 8 000,-Kč
Adoptován srpen 2018
Zemřel únor 2019 (rakovina)

Oscar, nar 2005, útulek Karviná

Uplatněné náklady: 0,-Kč
Adoptován listopad 2017
Zemřel prosinec 2018

Igor, nar 2006, útulek Lazec

Uplatněné náklady: 16 682,-Kč
Adoptován červenec 2018
Zemřel březen 2019

Podívejte se na příklady psích seniorů, inzerovaných na Peswebu, kterých by se týkala tato podpora: