Cviky odložení

Publikováno: 20.11.2014
Autor: Přemysl Jaroš
Foto: Anna Juráková

V zásadě rozeznáváme tři druhy odložení, a to odložení vleže, vsedě a vestoje.
K jejich nácviku je potřeba, aby už pes zvládal povely lehni, sedni a vstaň – jak svého psa tyto povely naučit jsme probírali v minulých dílech.

Jak správně naučit povel odložení v leže.

Odložení vleže

Pejska máte u levé nohy, dáte mu povel „lehni“, přidáte povel „zůstaň“, teď udělejte krok před psa a otočte se čelem k němu. Pokud pejsek setrvá v určené poloze, pochvalte ho a dejte mu granuli. Dávejte ale pozor na to, aby se při podávání granule nezvedl, snažte se pohybovat klidně a pomalu – rychlé pohyby by pes mohl využít ke změně polohy. Vraťte se do základní polohy (pes u levé nohy) a pomocí ruky s granulí ho vyveďte z polohy vleže, pak ho opět pochvalte a odměňte.

Když už pejsek tento cvik spolehlivě zvládá, postupně prodlužujte dobu, po kterou musí v této poloze setrvat.
Dalším krokem nácviku je postupné vzdalování se od psa. Psa opět položte povelem „lehni–zůstaň“ a pomalu od něho několik kroků couvněte, současně můžete upevňovat povel „zůstaň“ tím, že mu povel několikrát zopakujete. Odcouvejte několik kroků, zastavte se a stůjte na místě. Psa pochvalte a pomalu a v klidu se vracejte, přiřaďte se k němu a odměňte ho granulí, načež psa vyveďte z lehu a pochvalte.
Až se budete k psovi vracet, nedívejte se mu do očí, spíš jakoby za něj, pozorujte ho jen periferně. Oční kontakt totiž vyvolává v psovi potřebu vstát a jít k vám – a tomu chcete zabránit. Cvik spočívá v tom, aby pes zůstal na místě v poloze, kterou jste mu určili, dokud se k němu nevrátíte. Buďte důslední, nepovolujte psovi žádný pohyb ani změnu polohy. Špatně provedený cvik zásadně ignorujte, nechte ho psa opakovat. Dobře provedený naopak odměňte a psa chvalte.

Záměrně nedávejte po přiřazení povel „sedni“, jednak proto, aby si pejsek nezačal sám, automaticky a bez povelu sedat, jednak proto, aby jasně věděl, že ho chválíte za povel „zůstaň“, ne za povel „sedni“. V neposlední řadě také kvůli tomu, aby se psovi tyto povely nespojily v jeden celek – jednotlivé cviky tedy zpočátku provádějte odděleně.

Jak správně naučit povel odložení v sedě.

Zpočátku se bude chtít pejsek z polohy zvednout, začněte tedy znovu – v klidu k němu jděte zpátky (eventuálně dejte i zákazový povel „ne!“) a psa vraťte do polohy a na místo, kde předtím ležel, poté ho s povelem „zůstaň“ odložte – pozor, psa musíte vrátit na místo, kde cvik začal, aby se nenaučil posouvat směrem k vám. Postupně se od psa vzdalujte a prodlužujte dobu, po kterou je pes odložený. Nikdy neprodlužujte čas a vzdálenost současně! To by pro pejska bylo moc nových věcí najednou – prodlužujte tedy buď vzdálenost, nebo čas.

Pokud pes zvládne odložení alespoň dvě minuty ve vzdálenosti třiceti kroků, přidejte rušivé vlivy – změňte svoji polohu, sedněte si např. na bobek, zatleskejte, zakřičte, choďte před psem, obcházejte ho kolem dokola, popř. hoďte balonek – cílem je, aby pes i přesto v odložení setrval. Postupně zvyšujte obtížnost, psa například odkládejte v různém prostředí, ve společnosti dalších psů a lidí atd. Stále však mějte na paměti pravidlo, že pokud navýšíte obtížnost cvičení a pejsek ji nezvládne, musíte se vrátit o krok zpátky a opakováním cvik upevnit.

Důležité také je nepoužívat povel „zůstaň“ v jiných situacích než u odložení psa! Musí mu být zcela jasné, že povel „zůstaň“ znamená, že se pro něho páníček vždycky vrátí, ať je odložen jakoukoliv dlouho. Nikdy si ho, zazní-li povel „zůstaň“, nesmíte volat k sobě – psovi musí být naprosto jasné, co po něm chcete. Tím, že byste si ho někdy zavolali k sobě a jindy ne, byste do jeho hlavičky vnášeli akorát chaos. A není nic horšího, než mít nejistého psa, který vám nerozumí a neví, co který povel znamená.

Odložení vsedě a vestoje

Tento nácvik je v podstatě totožný s nácvikem odložení vleže, i tentokrát musíte být důslední a nepovolit psovi jakoukoliv změnu polohy, samozřejmě také správné provedení vždy odměnit. U všech nácviků byste měli být trpěliví, na psa nespěchat, hlavně mu dobře vysvětlit, co po něm chcete. Jen cvik dobře upevněný mnoha opakováními vás dovede ke zdárnému konci, kdy pes vydrží odložený např. v parku, kde pobíhají ostatní psi, nebo na cvičišti, kde kolem něj cvičí jiní psi se svými pány, musí umět čekat na váš návrat před obchodem, dveřmi bytu apod.
Výše popisovaný cvik je velice praktický a dá se využít v mnoha situacích, kdy nemůžete psa držet na vodítku, potřebujete řešit situaci, při níž musíte mít volné ruce, kdy by vám pes mohl překážet.

Jak správně naučit povel odložení ve stoje.

Přemysl Jaroš
Kynologií se zabývá od roku 1990. Se psy, které cvičil, složil téměř třicet zkoušek z výkonu a absolvoval desítky závodů. Je několikanásobným účastníkem Mistrovství ČR obranářů TARTu (kynologický klub zabývající se služební kynologií) a účastníkem MČR stopařů TARTu. Kurzy štěňat i dospělých psů vede už déle než deset let, přičemž mnoho z těchto psů úspěšně složilo i několik zkoušek. Nabízí také pomoc při socializaci psů a jejich chování v běžném životě, učí je být příjemnými společníky a kamarády.

Článek vyšel v časopisu č.10/2013

logo Haf a Mňau

Koupí časopisu Haf & Mňau přispíváte na útulky.

Děkujeme Vám

Kam dál: 

Překonávání překážek II.

Další krůček – základní polohy psa

Začínáme s výcvikem

Figurantem snadno a rychle? 

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...