Dog Dancing - Podrž mi hůlku

Publikováno: 11.1.2015
Autor: Kateřina Lerlová
Foto: Kateřina Lerlová

Držení hůlky tlapkou je cvik statický, snadno naučitelný a celkem líbivý. Pes nemusí držet jen hůlku, vhodné rekvizity jsou deštník, koště... Cokoliv dostatečně dlouhé tak, aby to přesahovalo psa, který sedí a zároveň úzké tak, aby to mohl obejmout jednou tlapkou. Variant na dané téma je nespočetně.

Tento cvik jsem odkoukala od Richarda Curtise, ale nikde nepsal postup učení, takže popíšu, jak jsem ho učila psa já.

Dog dancing - nácvik prvku Podrž hůlkuVycházela jsem z toho, že mi pes uměl podat packu. Vyzvala jsem ho, aby mi podal packu na ruku, a pak jsem nechala packu sklouznout na hůlku, kterou jsem držela vodorovně v druhé ruce, a pochválila jsem ho. Ze začátku trvalo jen chvíli, kdy měl packu položenou na hůlce, postupem času jsem interval mezi provedením cviku a pochvalou prodlužovala a přidala jsem nový povel, než je pro podávání pacek.

Dál jsem po něm chtěla, aby si dokázal packou hůlku přidržet, aniž bych se jí já dotýkala. Musela jsem mu jí podávat "zevnitř pod packu", protože ve zbrklosti často hůlku srazil, když se po ní natahoval. Hůlku by měl packou obejmout, aby mu nespadla do strany, a musím mu jí podat také tak, aby nepřepadla dopředu, pes si jí má opírat o rameno.

Postupně jsem zvyšovala obtížnost tím, že jsem prodlužovala čas, než jsem ho odměnila, pohybovala jsem rukama, chodila.... Prostě jsem postupně zvyšovala obtížnost.

S hůlkou existuje i mnoho dalších cviků, a pokud váš pes umí hůlku například obíhat, může mu změna z dynamického cviku na statický připadat neobvyklá, takže pokud se mu bude ze začátku nácviku plést obíhání s držením, buďte shovívaví. Hlavně si dejte pozor, aby měly oba cviky snadno odlišitelný povel! Tím, že máte v ruce hůlku (obecně jakoukoli rekvizitu), se komunikace se psem redukuje především na verbální povely.

Důležitý je faktor, aby jste psa naučili, že smí hůlku pustit, až když si jí opět vezmete vy, kdybyste na soutěži sbírali po zemi rekvizity, nevypadalo by to moc elegantně. K tomu pomůže takzvaný "propouštěcí" povel, kterým ovšem nesmí být pochvala. Já používám "dost", nebo "stačí". Pes by neměl před tímto povelem cvik sám ukončit, pokud nedostane jiný povel, nebo ho vyzvete ke hře. Iniciátorem je pokaždé psovod.

Kateřina Lerlová

http://katachyon.lerl.info

Kam dál: 

Na tyčky hřebíčky

Dog Dancing - Mrtvý pes, Trpaslík

Dog Dancing - couvání

Dog Dancing - obíhání, slalom, zvedání packy 

Dog Dancing - Chůze u nohy

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...