Dog Dancing - obíhání, slalom, zvedání packy

Publikováno: 21.7.2014
Autor: Kateřina Lerlová
Foto: Kateřina Lerlová

Obíhání 

Dog dancing obíháníObíhání psovoda se ve Freestyle, kde to je povinný cvik, rozlišuje na dva typy - blízké (vzdálenost do 1,5 metru od psovoda) a vzdálené (dále nž 1,5 metru). Na první úrovni ale stačí jen to blízké.
Pes může obíhat psovoda na dvě strany, pro každou používám jiný, snadno odlišitelný povel.

Nácvik: V ruce jsem měla míček/pamlsek a lákala jím psa okolo svých nohou dokola, aby mě obíhal, a pokud to dělal, odměňovala jsem ho za to. Pes si na pohyb rychle zvykl, takže dál jsem postupovala tak, že míček jsem zvedla výš mimo jeho úroveň, neohýbala jsem se, ale stále jím prováděla kruhový pohyb okolo těla a odměňovala psa, pokud mě obíhal. Ze začátku mi bohatě stačilo i jedno oběhnutí. Když už mu to nedělalo problémy, odložila jsem míček a vodila ho jen rukou. Když zvládal i to, přidala jsem povel a učila ho reagovat pouze na slovní povel, nepomáhala jsem mu tělem.
Pokud mi ze začátku vůbec nechtěl jít za nohy, házela jsem mu míček rovně za sebe, pak trochu šikmo za sebe, pak mně musel oběhnout alespoň do pravého úhlu... Je důležité neodměňovat pouze na jednom místě, ale náhodně, jinak se pes na určitém místě začne zastavovat.


Se cvikem jsem spokojená, když na slovní povel dokáže rozlišit, na kterou stranu mě má obíhat a nepřestane, dokud mu neřeknu. Tady si musím dát pozor na to, abych neprocvičovala jednu stranu více než druhou, protože pak má sklony dělat častěji tu více nacvičenou. Abych ho udržela v pohybu, házela jsem mu míček, když stále obíhal; pokud se zastavil, naznačila jsem mu tělem, že má pokračovat, a jakmile se správně pohnul, odměnila jsem ho.

Slalom

Dog dancing slalomU slalomu je důležité pamatovat si jednu věc - vykročit opačnou nohou, než kde do slalomu vbíhá pes. Také je u velkých psů většinou vhodně zdvíhat nohy a u malých psů dělat menší kroky.

Nácvik: Nejvíc se mi líbí metoda, kdy má psovod k každé ruce pamlsek. Nakročím si pravou nohou (pes tedy vbíhá zleva), nalákám ho na pamlsek, aby pode mnou proběhl a odměním ho. Jakmile pamlsek slupne, nakročím si hned druhou nohou, nalákám ho a odměním a do druhé ruky si zase doplním pamlsek. A zase krok nohou a odměna a tak pořád dokola. Za chvíli se naučí probíhat od pamlsku k pamlsku.

To je chvíle, kdy většinou pamlsek vydám až na každém druhém kroku. Sice se snažil vymámit se mě ten pamlsek hned, ale když jsem ho nalákala na další krok a odměnila ho za to, tak se moc nevzpíral a šel dobře. Povel jsem přidala někdy v okamžiku, kdy dokázal plynule udělat pár kroků.

Varianty: Stejný povel jako na slalom dopředu používám i pro slalom na místě a slalom, kdy já couvám ale pes ne. Ani jsem ho to nemusela nijak zvlášť učit, stačilo říci povel a ze začátku mu trochu naznačit rukou s pamlskem, kudy má jít.

Zvedání pacek 

Dog dancing zvedání pacekPodávání pacek, nebo jak já říkám pacání, je jeden z nejzajímavějších cviků. Nejen proto, že ho pes může předvádět synchronně se psovodem, ale také to je cvik, kde každý pes může předvést svou originalitu, protože jsem snad neviděla dva psy, kteří by dávali pac stejně.
Na každou packu používám jiný povel.

Nácvik: Pacání jsem učila tak, že jsem si před psem schovala do ruky pamlsek a pobízela ho, ať ho zkusí získat. Počkala jsem, až z okusování a oňufávání přešel na hrabání packou, hned jsem ho pochválila a odměnila. A znovu jsem do ruky schovala pamlsek a ruku mu nabídla. Po několika pokusech zjistil, že mu k získání pamlsku stačí dát ránu packou, a často už ani nečekal, až si pamlsek do ruky schovám. Takže jsem mu nabízela ruku bez pamlsku, který jsem držela v druhé ruce mimo jeho dosah. Když se naučil pacat bez pamlsku, přidala jsem mu ke cviku povel a začala jsem učit druhou packu.

Podávání pacek jsem už od začátku učila ve stoje, teprve, až když znal povely pro packy, jsem ho posadila a dala mu povel pro jednu packu. Když nezareagoval, vzala jsem si do ruky opět pamlsek a cvik mu tak zjednudušila. Dělala jsem to tak proto, že můj první pes měl velké problémy přejít z podávání pacek v sedě na podávání pacek ve stoje. Pokud má ale pes ve stoje problémy s rovnováhou nebo ho ne a ne napadnout zvednout některou z předních pacek, klidně si psa posaďte. Pokud ani v sedě s packou nepohne, osvědčilo se mi nechal psa ležet a ruku s pamlskem dát k jeho předním packám. Psi si často hračky nebo kosti přidržují v lehu předními packami, proto je i u nejzarytějších nepodávačů jen otázka času, než to zkusí vleže. Jakmile upevníte podávání pacek vleže, můžete zkusit i ostatní pozice.

Dog dancing zvedání pacekDál jsem ho, už s povelem, učila zvedat packy, i když mu nedám ruku dost blízko, aby po ní mohl hrábnout. Protože nabídnutí ruky byl povel tělem, tudíž pro mého psa mnohem silnější impuls než slovní povel, stále jsem mu podle toho, kterou ruku jsem měla před tělem, napovídala, kterou packu má zvednout. Snažila jsem se ho chválit a odměňovat v okamžiku, kdy měl packu zvednutou co nejvýše, a také jsem se ho snažila povzbuzovat, aby udržel packu ve vzduchu delší dobu.

Po psovi chci, aby pouze podle slovního povelu dokázal rozlišit, na kterou packu se ho ptám a také aby dokázal na povel vydržel s jednou packou ve vzduchu, dokud mu neřeknu jiný povel. Pokud chci, aby mi podal jednu packu dvakrát za sebou, řeknu povel pro packu, povel pro stání (pokud sedí, tak pro sezení) a povel pro packu.

Varianty: Kromě toho, že pes může podávat packy ve stoje nebo v sedě, může pes zvedat tlapky před psovodem, v pozici u nohy, mezi jeho nohama nebo na dálku. Pokud chcete cvičit i na vyšší úrovně zkoušek, potřebujete některé z uvedených variant umět.

Kateřina Lerlová
http://katachyon.lerl.info

Kam dál: 

Dog Dancing - Vlez mi na záda, Podívej se na nebe

Dog Dancing - Podrž mi hůlku

Když on bez pamlsku necvičí 

Na tyčky hřebíčky 

Dog Dancing - Mrtvý pes, Trpaslík

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...