Pomůže zvýšení trestů za týrání zvířat?

Publikováno: 19.4.2018
Autor: MVDr. Jiří Žák
Foto: Archiv PesWeb

V souvislosti s několika mediálně velmi známými případy týrání zvířat, které vyvolaly velkou vlnu veřejné diskuze na téma nedostatečné ochrany zvířat před jejich týráním, se některé sněmovní politické strany rozhodly poměrně narychlo navrhnout zpřísnění trestů za týrání zvířat. Nasnadě je tak například přísnější úprava trestního zákona a paragrafu 302 o týrání zvířat.

Pomůže však zpřísnění výše trestů za týrání zvířat?

V celém systému ochrany zvířat jsou dost podstatné a dlouhodobě přehlížené díry, které se bohužel nebudou dát zalátávat prostou změnou trestního zákona, nebo zákona na ochranu zvířat proti týrání, jak se nám snaží někteří sněmovní politici v záři televizních reflektorů usilovně naznačit. Celý systém ochrany zvířat v České republice je neefektivní a špatně vymahatelný, na některých obcích i značně prohnilý, orgány v činném trestním řízení se v ochraně zvířat často metodicky plácají nebo ji vědomě bagatelizují. Změna jednoho ustanovení v jednom zákoně a zvýšení trestu odnětí svobody vypadá sice velmi lákavě a líbivě, ale bez doplňujících a dlouhodobých systémových změn bude jen novým přebalem na balík starých a dále narůstajících problémů. Současní politici bohužel trpí značným nedostatkem poznatků z praxe výkonu ochrany zvířat a jedna diskuze s odborníky před televizními kamerami ochranu zvířat nikam neposune.

Změna jednoho zákona nestačí. Na jakých změnách je tedy ještě potřeba pracovat?

1) Zkvalitnění mezirezortní spolupráce a koordinace úřadů státní veterinární správy, obecních úřadů s rozšířenou působností i Policie ČR, a to už na komunální úrovni, kde řada problémů při vymáhání ochrany zvířat začíná a často i končí.

2) Snížení bezúčelné administrativní zátěže, či nutnost „debyrokratizace“ státní správy jako takové. Zbytečná administrativa odvrací pozornost dozorových orgánů i orgánů ukládajících sankce a krade důležitý čas živým a bolest cítícím zvířatům do jejich úspěšné záchrany.

3) Vytvoření skutečně systémové finanční, ale i právní opory Státní veterinární správě i obcím s rozšířenou působností v oblasti vymáhání práva chránící zvířata před jejich týráním. Obce navíc potřebují nastavit jasné metodické postupy umožňující rychlé umisťování zvířat do náhradní péče. Toto téma je v komunální politice dlouhodobě přehlíženo.

4) Ještě intenzivnější školení Policie ČR a další prohloubení spolupráce s veterináři při řešení týrání zvířat. (Na škodu by určitě nebyla seriózní diskuze o založení speciálního útvaru Policie ČR, který by se zabýval výhradně případy týrání zvířat, a který se nebude plácat v tom, jak situaci zvířat řešit. Bylo by to efektivnější i levnější, než pravidelná školení stovek policistů a desítek kriminalistů po celé republice).

5) Řada problémů začíná už v komunální politice, kdy starostové, nebo orgány obce dlouhodobě přehlíží upozornění a podněty místních občanů, že se v jejich obci děje něco nekalého.

Státní veterinární správa bohužel trpí nedostatkem dozorové autority, řada chovatelů si z kontrol a sankcí nic nedělá, možná i z toho důvodu, že systémová podpora orgánů ukládajících sankce (obecní úřady s rozšířenou působností) je silně podceňována a pachatelé již předem tuší, že se dost možná z finálního trestu nějak nakonec vyvléknou. Toto bude potřeba řešit na všech úrovních, tj. jak na komunální úrovni, ale i na krajské, a v konečném a neméně důležitém důsledku na té nejvyšší, celorepublikové úrovni.

MVDr. Jiří Žák
projekt: Společník pro život
Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Kam dál: 

Boj proti množírnám psů neustává!

Jak na množírny psů? Podle MVDr. Jiřího Žáka.

SVS odhalila na Vysočině přes 200 týraných psů chovaných ve zcela nevhodných podmínkách

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...