První pomoc: otrava jedy

Publikováno: 19.3.2021
Autor: MVDr. Petra Orlovská
Foto: Archiv Rada veterináře, archiv PesWeb

Jed je jinými slovy toxická látka, která má v různých dávkách za určitých situací toxický účinek na živý organismus. Míra toxicity je definována zkratkou LD50 – je to letální (smrtelná dávka) při které uhyne 50% jedinců.

Účinky toxických látek

  • Přímý orgánový účinek – jed působí přímo na orgán (játra, ledviny, plíce), tkáň nebo buňky, které poškozuje.
  • Mutagenní účinek – změna struktury některé báze nukleové kyseliny (DNA a RNA).
  • Karcinogenní účinek – jed způsobí změny v buňce, které vedou ke zhoubnému bujení tkáně a vzniku nádoru.
  • Teratogenní účinek – poškození plodu (embrya), které vede ke tvorbě defektního jedince, který je životaschopný.
  • Imunotoxický účinek – jed vyvolá buď velmi slabou a nebo přemrštěnou imuitní reakci.

1. Jedy v domácnosti

Lepidla

Většina lepidel je málo toxických. Po pozření hrozí spíše slepení tkání a neprůchodnost v trávicí soustavě. Vteřinová lepidla okamžitě zasychají, proto dojde málokdy ke spolknutí, obvykle je zasažena jen tlama nebo kůže. V tlamě se díky slinám vrstva lepidla během několika dní odloučí.

První pomoc: Místo potřísnění je vhodné omývat mýdlovou vodou, aby došlo k rychlejšímu odloupnutí. Slepené nozdry, lepidlo v očích či opravdu pozřené velké množství lepidla se sami odstraňovat nepokoušejte. U ostatních lepidel se je v rámci první pomoci snažte vlhkou textilií otřít z kůže a sliznice a neprodleně kontaktujte veterinárního lékaře.

Modelovací hmoty, barvy

Chemikálie používané do některých barev, jako např. lepty mohou být žíravé.

První pomoc: Zvracení nikdy sami nevyvolávejte a aktivní uhlí podejte jen v případě, že jste si jistí, že se nejedná o žíravinu. Dejte mazlíčkovi dostatek vody a sledujte jeho chování. Při jakékoliv neobvyklosti volete veterinárnímu lékaři.

Modelovací hmoty, hlavně doma vyrobená modelovací těsta nebo výrobky play dough obsahují velké množství kuchyňské soli, která je ve vysokých dávkách toxická a vede k rozvrácení iontové rovnováhy, k otokům a později i k nervovým příznakům a výjimečně i ke smrti zvířete.

První pomoc: Je nutné vyvolat zvracení, pokud je zvíře při vědomí a nemá nervové příznaky. Poté je možno podávat vodu, ale postupně a v malých dávkách – jen pár loků každou hodinu.

Vosk, svíčky, lampový olej

Klasický vosk ani gelové svíčky nejsou jedovaté. Barviva a vůně mohou působit dráždivě a vyvolat svědění nebo pálení sliznic a po požití vyvolat zvracení. Parafín ve svíčkách je nebezpečný pokud dojde ke zvracení, kdy může dojít ke vdechnutí a k rozvoji tzv. aspiračního zánětu plic. Lampový olej po požití tlumí aktivitu nervové tkáně a může vést až k bezvědomí.

První pomoc: Nikdy nevyvolávejte zvracení! Podání živočišného uhlí nemá smysl, protože toxické látky z oleje se na něj neváží. Nepodávejte zvířeti nic tučného ani nic z mléka. Kontaktujte veterinárního lékaře.

Odstraňovače skvrn – bělidla

Tyto přípravky ve vyšších dávkách dráždí a leptají kůži a sliznice.

První pomoc: Zvířeti dejte napít vody nebo mléka. Nevyvolávejte zvracení, hrozí riziko protržení poleptaných tkání a vdechnutí pěny. Podání aktivního uhlí je opět zbytečné, tyto látky se na něj neváží.

Saponáty, čisticí prostředky

Tyto látky mohou dráždit sliznice (oko, ústa) a trávicí trakt a vést ke zvracení, průjmům a tím i k elektrolytové nerovnováze a dehydrataci.

První pomoc: Nevyvolávejte zvracení, hrozí vdechnutí pěny s následným zánětem plic. Zvířeti dejte napít vody nebo mléka.

Barvy na vlasy

Barvy na vlasy obsahují peroxid vodíku nebo amoniak. Peroxid vodíku a amoniak vyvolávají podráždění sliznic a kůže. Při požití a vstřebání do oběhu může amoniak vyvolat nervové příznaky.

První pomoc: Zvířeti dáme napít vody nebo mléka. Nevyvolávejte zvracení!

Tabák

Tabák a tabákové výrobky obsahují alkaloid nikotin. Ten je prudký nervový jed. Nikotin se okamžitě vstřebává kůží, plícemi i žaludkem. Požití tabáku nebo potřísnění kůže roztokem z tabáku vede k rychlé otravě, která je typická zvýšenou stimulací nervové a svalové tkáně. Typickými příznaky jsou slinění, zvracení, nevolnost, svalové záškuby a křeče, a smrt v důsledku obrny dýchacího centra v mozku. Pro zvíře může být smrtelnou dávkou jediná cigareta.

První pomoc: vyvolejte zvracení a podejte živočišné uhlí, pokud ještě nenastoupily křeče, nebo není ovlivněno vědomí. Bohužel většina otrav končí smrtí zvířete za méně než jednu hodinu.

Fridex

Fridex obsahuje etylenglykol, který má sladkou chuť, proto je často konzumován zvířaty! Ovlivňuje nervovou soustavu a hlavně vede k těžkému poškození ledvin.

V rámci první pomoci v obou případech zvířeti podáme alkohol – čisté destiláty (vodka, slivovice) v dávce cca 10–50 ml, podle váhy zvířete. Pozor, nesmí se dát příliš velké množství, jinak utlumíte mozek natolik, že by mohlo dojít k bezvědomí. U zvířete, které čistý alkohol odmítá i z injekční stříkačky, je možné zkusit podat pivo v dávce asi 50–300 ml dle váhy zvířete.

2. Potraviny

Náhradní sladidlo – xylitol

U psů stimuluje slinivku, která následně do krve vyloučí velké množství inzulínu, což vyvolá prudký pokles koncentrace krevního cukru. Otrava nastupuje během několika málo minut a mezi příznaky patří slabost, porucha koordinace, kolaps a křeče.

První pomoc: Pokud je zvíře při vědomí, vyvolejte zvracení a následně podejte živočišné uhlí, ale jen několik minut po pozření, látka se rychle vstřebává. Dále je možno podat několik kostek cukru nebo stříkačkou vpravit do tlamy cukerný roztok.

Hroznové víno, rozinky

Otrava hroznovým vínem záleží na citlivost jedince a na jeho genetické výbavě, ne všichni psi nebo kočky se hroznami otráví. Pro citlivé jedince je požití nebezpečné, protože vede k rychlému selhání ledvin a velmi často také k úmrtí zvířete. Mezi příznaky patří žíznivost, zvracení, průjem, křeče, později slabé nebo úplně chybějící vylučování moči.

První pomoc: Vyvolání zvracení do hodiny od pozření a následné podání živočišného uhlí.

Čokoláda

V čokoládě se nachází látka teobromin, která je zodpovědná za otravu. Už dvě až čtyři hodiny po požití čokolády se objevují první příznaky. Je to především neklid, zvracení a může se objevit i průjem. Močopudný účinek teobrominu může způsobit také pomočování a žízeň. Déle se může objevit hyperaktivita, nekoordinované pohyby, svalový třes a při těžkých otravách záchvaty křečí. Příznaky se odvíjejí podle dávky teobrominu přijatého z čokolády. Nejvíce ho je ve kvalitních vysokoprocentních čokoládách.

První pomoc: Vyvolání zvracení do dvou hodin od pozření čokolády a podání živočišného uhlí.

Avokádo

U avokáda je toxická látka zvaná persin, která poškozuje tkáň srdce a plic. Výsledkem jsou dýchací a žaludeční potíže.

Kynuté těsto

V teplém prostředí žaludku kynuté těsto mnohonásobně nabude, čímž vyplní žaludek a zvýší riziko jeho přetočení (torze), které bez včasné operace končí smrtí zvířete. Navíc při kvasných procesech v žaludku vzniká alkohol.

Další nevhodné potraviny jsou syrové brambory (solanin), paprika (capsaicin dráždí trávicí trakt), cibule, česnek (sulfidy poškuzující krevní hemoglobin) a v neposlední řadě také alkohol.

3. Jedy určené pro živočichy

Prostředky proti molům

Obsahují naftalín nebo paradichlorbenzen. Naftalín dráždí trávicí soustavu a vyvolává zvracení. Po vstřebání způsobí poškození krevního hemoglobinu a vede k poruše přenosu kyslíku krví. Poškozuje také játra a ledviny. Typickým příznakem je dušnost a bledé sliznice.

První pomoc: Vyvolání zvracení a podání živočišného uhlí. Paradichlorbenzen patří mezi insekticidy, tj. látky usmrcující hmyz, a je velmi toxický. Způsobuje trvalé dráždění nervů a svalů, což vede ke slinění, zvracení, průjmu, třesu a křečím.

Jed na krysy, myši, potkany

Otrava antikoagulačními rodenticidy se projeví až po několika dnech po pozření toxické dávky a příznaky jsou velmi nespecifické, jedná se o slabost, dušnost a kolaps. Pro tuto otravu je typické nekontrolovatelné krvácení ze všech tělních otvorů, ale také dovnitř organismu, což neuvidíte. Pokud se otrava odhalí včas, je k dispozici účinný protijed a zvířata, která otravu přežijí, se vyléčí bez následků.

První pomoc: Okamžité vyvolání zvracení a podání živočišného uhlí. Následné kontaktování veterinárního lékaře, který podá protijed.

Jed na slimáky

Přípravky obsahují metaldehyd a jsou pro zvířata chuťově atraktivní i přesto, že výrobci do těchto přípravků přidávají repelentní látky. První příznaky otravy se dostavují od 15 minut do tří hodin po příjmu této látky. Na začátku otravy bývá neklid, nystagmus (kmitání očí horizontálním nebo vertikálním směrem), zvracení, zvýšené slinění připomínající pěnu, toporná chůze. Později se objevují křeče, průjem a svalový třes, nakonec dochází k poruchám dýchání a cyanóze sliznic (zmodrání). Příčinou úhynu je selhání dýchání.

První pomoc: Vyvolání zvracení do hodiny od pozření a podání živočišného uhlí. Okamžitý transport k veterinárnímu lékaři, který zvíře hospitalizuje a zajistí infúze.

Rostliny

Aloe pravá, azalka, begónie, brambořík, difenbachie, dracena, fíkus, kala, lilie, monstera, oleandr, orchidej, tchýnin jazyk, tis, tůje, tulipán, vánoční hvězda a mnoho dalších.

Nejčastějšími příznaky po požití jedovaté rostliny jsou zvracení, rozšířené zornice, průjem, špatná koordinace, podráždění kůže nebo jazyka, slabost, trhavé pohyby, třes, potíže s dýcháním, záchvaty křečí a bolesti břicha.

První pomoc: Vyvolání zvracení a podání živočišného uhlí. Kontaktování veterinárního lékaře, který zajistí rehydrataci.

Veterinárního lékaře kontaktujte vždy, nejste-li si jistí postupem první pomoci a následnou péčí o zvíře.

Další články najdete na:  www.radaveterinare.cz.

Kam dál: 

Co dělat, když kočka nebo pes hodně pije?

První pomoc: lehké a těžké poranění psího a kočičího ocasu

Potravinová alergie a intolerance u psů: příčiny, projevy a jak najít alergen

Jak pečovat o psí srst a předcházet jejímu zacuchání? Pomůže česání, koupele a správná výživa

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...