Fyzioterapie a rehabilitace psů a malých zvířat

Publikováno: 15.1.2014
Autor: Bc. Kateřina Plačková
Foto: Bc. Kateřina Plačková

Tarinka na rehabilitaciFyzioterapie by měla být chápána jako komplexní péče o pohybový aparát, která pomáhá navrátit zvířecího pacienta do plnohodnotného života a přispívá k regeneraci po úrazech či operacích.


Právě v komplexnosti je kouzlo fyzioterapie a pouze kombinací různých metod a technik ošetření je možné dosáhnout dobrého výsledku.


Bude-li vám někdo tvrdit, že pouze masáží lze odstranit konkrétní pohybový problém, není to příliš pravděpodobné.

Fyzioterapie není pouze o komplexnosti metod, ale i o samotném fyzioterapeutovi. Viděla jsem pracovat několik lidí, kteří se chtějí rehabilitaci zvířat věnovat, a jsem si jistá, že nejen úspěšné absolvování kurzů a seminářů je předpokladem pro profesionalitu, ale pro tuto práci je nezbytný jistý cit a přirozený smysl (nejen) pro zvířecí tělo. Hmat, dobré pozorovací, diagnostické a komunikační schopnosti, empatie a přirozená autorita je nedílnou součástí každého dobrého fyzioterapeuta. Zároveň je velice důležité mít na paměti, že fyzioterapeut není veterinární lékař a jsou situace, které se bez veterinární péče (často okamžité) rozhodně vyřešit nedají a pokud to někdo tvrdí, hazarduje se zdravím zvířete.

Na druhou stranu z mé praxe vím, že jsou situace, kdy není chirurgický zákrok možný, nebo by nepřinesl očekávaný výsledek a právě v těchto případech je rehabilitace jedinou a vlastně poslední možností, jak navrátit psího pacienta do plnohodnotného života.


Fyzioterapie je založena na mnoha metodách. Dobře přiblížit mohu pouze ty, se kterými pracuji a ve své praxi je využívám.

  • Aquaterapie 

Aquaterapie je metoda, založená na pohybu psa v rehabilitační vaně s pohyblivým podvodním pásem. V rehabilitaci malých zvířat je aquaterapie velice účinnou a často stěžejní metodou, zvláště pro psí pacienty po ortopedických či neurologických operacích. Díky tomu, že voda tělo nadnáší, usnadňuje pohyb i psům, kteří na suchu nejsou pohybliví, nebo při pohybu trpí bolestmi. Zároveň odpor vody při pohybu zintenzivňuje posilování oslabených svalových partií. Při pohybu na běhacím podvodním pásu jsou využívány i svaly a svalové skupiny, které jsou při pohybu na suchu využívány méně a jejich posilování vyžaduje specifický trénink. I z tohoto důvodu je aquaterapie využívána nejen pro rehabilitační účely, ale i pro trénink intenzivně sportujících psů bez nežádoucího zatížení kloubů a šlach a vazů.


V neposlední řadě využívám aquaterapii při péči o stárnoucí psy, kteří sice nejsou přímo po operaci pohybového aparátu, ale jeho opotřebení způsobuje bolestivost při pohybu a tím pádem snahu hýbat se co nejméně.

  • Aktivní cvičení 

Aktivní cvičení na balančních pomůckách

Doplňuje manuální rehabilitační metody a je velmi vhodné pro využití při práci se psy, u kterých je potřeba obnovit správný vzorec chůze, odstranit kulhání nebo odstranit jednostranné zatěžování těla. Při aktivním cvičení se využívá různých balančních a lokomočních pomůcek.

  • Pasivní cvičení 

Pasivní cvičení využívám u pacientů, kteří nejsou schopni vlastní vůlí ovlivnit pohyb končetiny. Jedná se především o neurologické pacienty. Cvičení je založeno na reflexním stažení svalu a tím se udržuje sval v kondici a předchází se svalové atrofii. Pasivní pohyby – alternativa pasivního cvičení, pomáhá udržovat přirozený rozsah pohybu v kloubech a přechází zkracování šlach.

Pasivní cvičení je založeno na reflexním stažení svalu
Během let práce s neurologickými pacienty jsem si vyvinula vlastní metodiku, založenou na určitém sledu cviků založených na reflexivních pohybech a tím umožňuji navrátit pohyb i psím pacientům, kteří se nerozchodili po neurologickém zákroku. Více viz rubrika „Práce s neurologickými pacienty“.

  •  Masáže

Existuje několik druhů masáží a mnoho různých masážních technik, které ovlivňují nejen svaly, ale další struktury svalové soustavy, včetně šlach, podkoží a fascií. Rehabilitační masáž je nedílnou součástí fyzioterapie a je velmi účinnou metodou, která pomáhá prokrvovat masírovanou oblast a tím přispívá k její regeneraci, relaxuje přetížené svaly, odstraňuje svalové spasmy a redukuje srůsty. Přispívá k lepšímu toku lymfy i žilní krve a tím podporuje rychlejší detoxikaci organismu.

  • Strečink

Přispívá k udržení svalů v dobré kondicí tím, že dobře provedeným strečinkem je sval protažený a tím lze předejít mikrotraumatům díky přetížení svalu. Neméně důležitý je pro udržení správného rozsahu pohybu v kloubu. Strečink je specifická práce s pohybovým aparátem a bez správného zaškolení by neměl být prováděn! Pokud se chcete do strečinku přece jen pustit, uvědomte si, že můžete tělu dost ublížit, zvlášť, pokud není sval dostatečně zahřátý.

  • Termoterapie 


Využívá působení chladu nebo tepla pro své blahodárné účinky na struktury svalové soustavy. V rehabilitaci psů využívám spíše teplo, a to i ve formě Terapeutického laseru, který působí biostimulačně, analgeticky, antiflogisticky, atd. na ozařovanou tkáň. Chlad je využitelný spíše okamžitě při vzniku problému. Teplo lze využít např. při masážích i aplikací aromaterapie – tzn. Využití specifických přírodních éterických olejů, které pomáhají prokrvení a prohřátí masírované tkáně.

  • Elektroterapie 

Elektroterapie zabraňuje atrofii svalu


Není v rehabilitaci zvířat příliš využívána, ale v určitých případech je často jednou z mála možností, jak zabránit atrofii svalu. 

  • Manuální terapie kosterního aparátu 

Obecně se manipulace s částmi kosterního aparátu nazývá osteopatie. Existuje více možností, jak „napravit“ blokády obratlů nebo vrátit kosti do správné pozice v kloubu. Než se ale dá s kostmi pracovat, je třeba dokonale uvolnit svalstvo v ošetřované oblasti. Tělo funguje na základním principu toho, že pokud obrazně řečeno „si myslí“, že je někde – zvláště v oblasti zad - problém, stáhne sval co nejtěsněji, aby ochránil problematickou oblast. Proto pokud pracuji na odblokování či repozici, je nezbytné dobře uvolnit svaly.

Manuální terapie kosterního aparátu
Využívám velmi jemnou a bezpečnou Dornovu metodu.


  • Další metody fyzioterapie 


Léčba ultrazvukem, magnetoterapie, akupresura, akupunktura, baňkování…

Vetcentrum Stodůlky - Duchek

Kam dál: 

Jak pomoci psovi s artrózou

Jak vytvořit bezpečný domov pro Vaše štěňátko

Bachovy esence pro zvířata

Kastrace psů 

Lidské léky u zvířat

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...