Separační anxieta

Publikováno: 25.5.2014
Autor: Vojta Maurer
Foto: -

Separační anxieta je soubor nežádoucích projevů, který se projevuje v případě, že je pes ponechán o samotě /např. nadměrná vokalizace, destruktivní chování apod./ Je to jedno z nejčastějších onemocnění u psů a důsledky jsou pro psa i jeho majitele opravdu vážné, hlavně je narušena pohoda života celé smečky v které ten pes žije. Anxieta je úzkost, pes anticipuje (očekává) možné nebezpečí.

Separační úzkost je soubor nežádoucích projevů, který se projevují, když je pes ponechán o samotě.

  • Separační anxieta – etologie: Podstata problémů vzniká špatným přístupem k psovi. Pes je sociální zvíře! Rychle se vytváří pouto k příslušníkům smečky vlastního druhu, ztratí-li kontakt se svojí skupinou /smečkou/, anxieta může vyvolat chování, které má: obnovit spojení se smečkou /vokalizace a škrábání na dveře/, překonání bariéry /hrabání a kousání popř. vykusování/, umožnit fyzický kontakt s ostatními členy smečky /motorická aktivita – pes utíká/, první separace začíná již u matky např. když je odebráno od matky a ostatních štěňat. 
  • Rizikové faktory SA: změny v denním režimu rodiny /pes je náhle ponechán sám o samotě/, delší doba bez přítomnosti členů smečky /zaměstnání, dovolená, nemocnice apod./, pes který je držen převážně v kotci, stěhování, změny prostředí při venčení, pobyt v útulcích a psích hotelech, pokud je přílišná fyzická a psychická závislost na majitele, chronická SA narušuje výrazně zdraví, pohodu a kvalitu života psa, pozor na emoční stres, který můžete přenést na vašeho psa, a nezanedbatelné jsou i finanční škody, které pes svým chováním způsobuje. 
  • SA patongeneze: limbický systém /emoční a motivační aktivita/ locus coeruleus/ vysoká aktivita psa při osamocení Aktivita NA neuronů /destruktivní chování a nekontrolovatelné chování/
  • Symptomy SA: neklid, pobíhání, štěkání a kňučení, snížená aktivita, deprese, pes se straní a ignoruje nás, ignoruje povely, odmítá krmení, močení kde uzná za vhodné, ničí vše, co je v jeho blízkosti, dělá prostě hlouposti jen aby byl důležitý a středem zájmu, napadá nečekaně ostatní členy smečky apod. 
  • Fyziologické příznaky SA: hyperventilace (nadměrné dýchání), tachykardie (zrychlená srdeční činnost), vomitus (zvracení), hypersalivace (nadměrné slinění při vzrušení, strachu apod.), agrese, vokalizace, destrukce, hyperkineze (Hyperexcitabilita-hyperkoneze - psi jsou chronicky rozrušení a velmi silně odpovídají i na mírné podněty, ve stavu excitace se špatně učí a trestání může stav excitace ještě zhoršit), submisivní močení, koprofagie (pojídání exkrementů), pica (požívání nestravitelných předmětů), salivace (nadměrné slinění), automutilace (sebepoškozování) atd.

Závěr:
při nesprávném pochopení problému může dojít k většímu prohloubení problémového chování. Proto je důležité řešit tyto případy individuálně při osobním setkání se psem a majitelem v behaviorální poradně, kam se lidé objednávají. Zde vidím psa osobně, vyšetřuji ho osobně, vyslechnu si majitele k informacím, které potřebuji k podrobné anamnéze a až po tom všem vyhotovuji plán terapie daného psychického problému.

Vojta Maurer
Psí psychologické centrum 

Kam dál: 

Začínáme s výcvikem

10 nejčastějších projevů chování spojovaných s problémem tzv. dominantního psího jedince

Problémový pes snadno a rychle - 5.

Co se psem značkujícím doma?

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...