Dogfrisbee: Super Pro Toss and Fetch – Co je cílem této disciplíny?

Publikováno: 3.5.2021
Autor: Mazlíčci v pohybu
Foto: Archiv Mazlíčci v pohybu

Sport dogfrisbee je aktivita, při níž pes chytá letící disk. Je to disciplína, v níž mohou majitelé se svými chlupáči soutěžit na libovolné úrovni. Další takovou disciplínou je i Dogfrisbee: Super Pro Toss and Fetch. Jak probíhá a co je jejím cílem? Na to jsme se ptali závodnice Martinky Bolehovské.


Jak vypadá hřiště na tuto disciplínu?

Hřiště je stejně velké jako na freestyle, tedy 40×70 yardů. Na hřišti se nachází čáry, podle kterých se rozhoduje, kolik bodů tým nasbírá. První je startovní čára, které se hráč nesmí při výhozu disku dotknout nohou, před začátkem kola musí být hráč i pes za startovní čárou. Mezi dalšími čarami je rozdíl 10 yardů. Uprostřed hřiště je bodová zóna. Pokud pes chytí disk na území této zóny, tým k tomuto hodu získává 0,5 bodu. Když se pes při chycení disku nedotýká ani jednou tlapkou země, tým získává také 0,5 bodu navíc.

Jak závod v této disciplíně probíhá?

Jako první si hráč vybere stranu hřiště, ze které bude házet (záleží například na větru nebo slunci). Tým přijde ke startovní čáře, podívá se na rozhodčího, zda je připraven posuzovat další tým, rozhodčí většinou dávají znamení, například zdvihnou ruku. Pokud hodíte disk a rozhodčí nebude připraven, pravděpodobně neuvidí, kde pes chytil disk, a tedy hod nemůže obodovat. Jakmile váš pes překročí startovní čáru, začíná se vám odpočítávat čas. Když pes chytí disk v 1. zóně, která je od startovní čáry vzdálená 10 yardů, tým nezíská žádný bod. Jestliže pes chytí disk ve 2. zóně, tým získá 1 bod, pokud ve 3. zóně, tým získá 2 body, ve 4. zóně tým získá 3 body a v 5. zóně získá 4 body. Za jeden hod může tým nasbírat až 5 bodů, a to v případě, že pes chytil disk v 5. zóně (4 body), při chytání vyskočil (0,5 bodu) a pokud disk chytil v bonusové zóně (0,5 bodu). Do celkového bodového zisku se počítá pět nejlepších hodů. Nejvyšší možný bodový zisk je tedy 25 bodů (5×5). Do druhého kola hráči nastupují v opačném v pořadí, tedy od týmu, který nasbíral v prvním kole nejméně hodů až po nejúspěšnější tým.

Mohou i začátečníci soutěžit s těmi, kteří jsou v této disciplíně zkušení? S profesionály?

Začínající týmy mohou závodit v kategorii divize II, která je pro ně určena, ale mohou závodit i v divizi I se závodníky, kteří na závodech nejsou poprvé. Pokud se tým rozhodne přestoupit do divize I, již se do divize II nesmí vrátit. Přestoupit tým musí, pokud získal kvalifikační limit pro účast na MČR v této disciplíně, který je 40+ bodů nebo alespoň na 2 závodech překonal v součtu obou kol bodovou hranici 30 yardů.

Kdo posuzuje správnost provedení závodu?

Na hřišti jsou tři rozhodčí a jeden pomocník. První rozhodčí se nachází na startovní čáře, má v ruce stopky, aby zaskočil v případě, že by se zvukaři nepodařilo zapnout časový limit včas. Tento rozhodčí také hlídá přešlapy přes startovní čáru. Druhý rozhodčí stojí naproti hráči a posuzuje, zda byl disk chycen v bonusové zóně, pokud ano, zvedne ruku. Hlavní rozhodčí zapisuje váš bodový zisk a rozhoduje, ve které zóně byl disk chycen. Naproti hlavnímu rozhodčímu stojí pomocník, který mu pomáhá určit, kde byl disk chycen, pokud je to nejasné.

Je zde důležité časové hledisko?

V této disciplíně je čas důležitý. Měří se od chvíle, kdy pes překoná startovní čáru a stopuje se 90 sekund. V tomto čase může tým předvést libovolný počet hodů, ale do celkového hodnocení se započítává pouze pět nejlepších hodů. Aby se závodníci v časovém limitu lépe orientovali, je slyšet, kolik času zbývá (říká se pouze 1 minuta, 30 sekund a 10, 9, 8, 7,... 1). Pokud disk opustí ruku hráče ještě před vypršením limitu, je disk započítán, i kdyby ho pes nestihl chytit v časovém limitu.

Jaká omezení platí pro psy? Mohou se během závodu vyvenčit?

Omezení hlavně věkové, závodů se smí zúčastnit pouze pes starší 18 měsíců. Pokud se pes vyvenčí i mimo hřiště, tým není diskvalifikovaný, ale majitel po psovi musí jít ihned uklidit. Týmu se, kromě ztraceného času, odečtou body z vykonaných pokusů, bodový zisk nesmí být záporný.

Kdo je vítězem závodu?

Vítězem je tým, který po sečtení bodů z obou kol získal nejvíce bodů (maximum je 50 bodů). Pokud mají stejný bodový zisk dva a více hráčů, a proto nelze určit pořadí na prvních třech místech, musí se udělat rozhoz. Hráči si vylosují pořadí, každý má k dispozici jeden hod. Ten, kdo hodí nejvíce, vyhrál a posouvá se na toto místo, druhý hráč se posune na místo za něj.

Sponzorem blogu Mazlíčci v pohybu je značka Brit, výrobce krmiv a pamlsků pro vaše čtyřnohé parťáky. Brit dále podporuje centrum Helppes pro výcvik asistenčních pejsků, canisterapeutickou organizaci Aura Canis, různé mezinárodní výstavy psů a koček pořádané v České republice, sportovní kynologii a další psí sporty. Web: www.krmivo-brit.cz

Kam dál: 

Základy přípravy na výcvik obrany z hlediska fyzioterapie

Co je to Quadruped a jak s touto disciplínou začít?

Sportovní kynologie: výhody i úskalí královské disciplíny

Jak pečovat o smečku tažných psů?

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...