Výchova psů pro canisterapii

Publikováno: 3.12.2017
Autor: Miloš Velemínský, Monika Posekaná
Foto: Archiv Pessos

Slovo Canisterapie se v současné době objevuje stále častěji a ve volném překladu znamená terapie s pomocí psa. Je to způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Canisterapie může pomoci klientům s různým postižením např. autismus, deprese, apatie, fobie, úzkost atd. Jak pejska pro canisterapii vychovat a jak s ní začít?

Socializace, vtiskávání lásky k lidem

Ideální je začít s pejskem již od štěněte. Zvykat ho na přítomnost jiných lidí. Nezbytná je socializace již u chovatele. Pejsek musí být naprosto nekonfliktní ve vztahu k lidem i ostatním zvířatům.

Vytvářet vztahy založené na vzájemné důvěře

Pes poslouchá z přirozené úcty ke svému pánovi, ne z donucení. Ztracená důvěra se těžko navrací zpět. Někdy hrají velkou roli i zdánlivé maličkosti např. když někdo láká psa pamlskem, který mu pak odepře, když mu dá povel zůstaň a pak ho z dálky zavolá, když při překračování na něj šlápne. Psovi nemůžeme bezdůvodně vynadat. Se psem necvičíme jsme-li rozčílení či nemáme náladu. Pes to pozná, ale neví, že se psovod nezlobí na něj.

Být psovi partnerem, ale i zůstat šéfem

Při práci i při hrách jsou psovod a pes partneři. Psovi je třeba dát šanci být úspěšný. Při výcviku nových prvků zařazujeme i ty, které pes velmi dobře ovládá. Psovod by neměl připustit, aby si pes dělal co chce. Dosáhnutí úspěchu ve výcviku se dá dosáhnout trpělivostí, důsledností, hrou a vytrvalostí.

Nešetřit chválou

Musíme se naučit psa odměňovat, používat různé druhy odměn, použít je v pravý čas a odstupňovat je podle toho, jak jsou pro psa příjemné. Pes by se měl chválit, psovod by měl psa motivovat k vyšším výkonům. Psovod byl měl často psa oslovovat jménem. 

Naučit vzájemné komunikaci

Povely musí být jasné, krátké, psovod si je předem v klidu promyslí a vyslovuje je klidně. 

Povely i nápravy chyb odstupňovat

Velkou roli při komunikaci hrají gesta, výška a zbarvení hlasu. Důležité je chovat se klidně ve vztahu k psovi. Je třeba si uvědomit, že křičící povely psa otupí a křik a rychlé pohyby klienty mohou stresovat. Zbytečně nekomandovat ani psy ani děti – klienty. Snažíme se nedávat povely klasicky jako při výcviku poslušnosti, ale klidně rozmlouváme a snažíme se aby pes reagoval na gesta rukou, hlavy.

Stále s klienty komunikovat

Mluvíme jasně a zřetelně. Vysvětlujeme a odpovídáme na otázky klientů. Je nezbytné dopředu konzultovat, co je pro klienta příjemné. Trénovat paměť klienta. 

KLIENTA DO CANISTERAPIE NIKDY NENUTÍME!

Vcítit se do situace

Snažit se udělat to, co by v danou chvíli pro klienta bylo to nejlepší – improvizace, ale určitý rituál je důležitý. Nezbytný je odhad nálady klientů, včas ukončit návštěvu. Je dobré vymyslet s pejsky pár triků pro obveselení klientů.

Tým na canisterapii

Na setkání s klientem by měl psovod přicházet vždy zdravý, čistý a v dobré náladě. Špatnou náladu je třeba hodit stranou a snažit se šířit kolem sebe optimismus.

Autoři: (Zooterapie – kolektiv autorů editor Miloš Velemínský, Monika Posekaná – Pessos)

Kam dál: 

Jak zvládnout klidový režim psa

Jak je to s čistotností

Péče o štěně

Pelechy a pelíšky

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...