Fyzioterapie zvířat - Dornova metoda

Publikováno: 28.5.2014
Autor: Bc. Kateřina Plačková
Foto: Bc. Kateřina Plačková

Dornova metoda je jemná manuální terapie kosterního aparátu, která si v poslední době právem nachází své místo ve fyzioterapii zvířat.

Zakladatelem Dornovy metody je pan Dieter Dorn, zemědělec, který žil v Bavorsku a při těžké práci si zablokoval obratel a trpěl velkými bolestmi. Byl ošetřen „napravovačem“ z vedlejší vesnice, a protože byl výsledkem nadšen, začal se od svého napravovače učit. Ten bohužel zemřel velmi brzy, a tak se musel Dieter Dorn věnovat terapii na základě vzpomínek dalších ošetřených osob a své poznatky zkoušel i na svých hospodářských zvířatech. Dnes je jeho metoda celosvětově známá jako jemná a šetrná terapie kosterního aparátu a pomáhá nejen lidem, ale i zvířatům.

Dornova metoda je jemná manuální terapie kosterního aparátu


Kdy je vhodné aplikovat Dornovu metodu?

Prevence je vždy lepší než řešení problémů, proto aplikace Dornovy metody u pracujících či sportujících psů je vhodným preventivním opatřením proti poškození pohybového aparátu psa vlivem jednostranné zátěže. I u psů, jejichž genetické dispozice nesou degenerativní onemocnění pohybového aparátu (velká plemena s ortopedickými problémy, dlouhohřbetí psi s dispozicí výhřezu meziobratlové ploténky či jinými problémy s páteří,.. ) jsou preventivní opatření, a zároveň i pravidelné sledování fyzického stavu psa, více než vhodné.
U psů s pohybovými obtížemi je vždy třeba konzultovat vhodnost terapie s veterinárním lékařem. Dornova metoda může přispět k odstranění bolesti hřbetu při útlaku míšních nervů či při mírných výhřezech meziobratlové ploténky. Ovšem pozor!!!! Vhodnost terapie při neurologických obtížích je třeba vždy důsledně zvážit a prokonzultovat s odborníky. Terapii nelze aplikovat v akutních stavech ani při podezření na útlak míchy v páteřním kanálu. V těchto případech vždy vyhledejte veterináře neurologa.
Obecně tedy lze Dornovu metodu doporučit v případě vzniku funkčních blokád páteře či periferních kloubů i jako prevenci proti opotřebení pohybového aparátu psa. Konkrétní doporučení je třeba vždy konzultovat se zkušeným fyzioterapeutem, který určí vhodnost či nevhodnost terapie.


Co je funkční blokáda a jak vzniká?

Co je funkční blokáda a jak vzniká?Funkční blokáda se tyká obratlů či kloubů, tedy kosterní soustavy. Na kostru se ale upínají kosterní svaly, které mají za úkol nejen pohybovat tělem psa, ale i stabilizovat kosti. Blokáda úzce souvisí se změnou svalového tonu.
Svaly (ale i vnitřní orgány) zase pokrývají fascie (měkké tkáně), na které doléhá podkoží, na to zas kůže… Dojde-li k blokádě kloubu, ať už se jedná o obratel, či periferní kloub, vždy a bez výjimky to má důsledek na celý komplex tělních systémů, včetně centrální nervové soustavy. Ve svalu vznikne na základě reflexní odpovědi svalový spazmus (zvýšené napětí). Ten ovlivní fascie, na které se doslova přilepí podkoží a kůže a z blokády „kosti“ máme najednou mnohem širší záběr postižení pohybového aparátu psa.
Aby bylo možné s obratlem či kloubem manipulovat, je nejdříve nutné uvolnit okolní zatuhlé svalstvo. V případě, že například posun obratle způsobují zkrácené svaly, budou napravený obratel táhnout zpět do nesprávné polohy. Proto je uvolnění svalů nezbytnou součástí ošetření Dornovou metodou.
Proto i ošetření by mělo zahrnout jak měkké tkáně, tak následně nápravu kostí do správných poloh.
Se všemi těmito aspekty je třeba při volbě vhodné terapie pracovat a prvotním klíčem k úspěchu a ke zvolení vhodného postupu terapie je komplexní diagnostika, která při práci se zvířaty není zrovna jednoduchá. Je potřeba notná dávka zkušeností, intuice a hlavně přesná znalost anatomie a fyziologických souvislostí, které mohou napovědět, kde je příčina problému.

Při terapii nepoužívá terapeut žádné trhavé ani páčivé pohyby a ošetření probíhá za aktivní účasti svalové soustavy, proto je tato metoda relativně bezpečná a velmi šetrná. Primárním efektem Dornovy metody je návrat kostí do správné fyziologické polohy v kloubech a odstranění blokád páteře. Odstraněním blokády obratle a vrácením na fyziologicky správné místo odstraňuje tlak na míšní nervy a efektivně tak odstraňuje bolest a působí preventivně proti poškození kloubů vlivem nefyziologického postavení kostí.
Odstraněním fyzických bloků a spolu s tím i svalového napětí se odstraní i napětí psychické. U psů je tento fakt velmi zřejmý a majitelé po ošetření psa velmi často popisují nejprve jeho únavu, která je po ošetření velmi častá, a následně psychickou pohodu. Po ošetření jsou psi uvolněnější, ochotnější k práci, méně lekaví…
Metoda tedy ovlivňuje nejen kosti, se kterými je jemně manipulováno, ale působí na centrální nervový systém, na podkoží, fascie, šlachy, vazy, svaly a dokonce na vnitřní orgány. Stimulací nervových zakončení v nervových receptorech v kloubních pouzdrech přispívá k regeneraci ošetřovaných oblastí a k rychlejší regeneraci.

Dornova metoda je velmi šetrná metoda. V žádném případě nesmí docházet k projevům bolesti.Při terapii se ošetřuje kompletně celé tělo, každý kloub, celá páteř. Nestačí napravit jeden obratel, dysfunkce mohou vznikat i díky nesprávnému postavení pánve a tím také potencionální nestejnoměrnou délkou končetin. Tím dochází k přetížení určité končetiny a na základě tohoto faktu i k přetížení celých oblastí těla zvířete, počínaje hlavou, konče u ocasu.
Ošetření Dornovou metodou je časově náročnější a obvykle trvá minimálně jednu hodinu. Terapie není bolestivá, je to velmi jemná a šetrná metoda. I to je jedno z kouzel této manuální terapie. V žádném případě nesmí docházet k projevům bolesti. Tato reakce není v terapii žádoucí, protože při bolestivé reakci dochází ke zvýšení svalového tonu a ten znemožňuje správné provedení terapie. Jediné, co bývá pejskům nepříjemné, je manipulace s prsty. Obecně dotyky na končetinách nemají psi rádi. Vzhledem ke komplexnímu působení terapie je velice důležité, aby byl pes po ošetření zhruba tři dny v klidu a bez zátěže. Tělo jako celek si musí zvyknout na novou přestavbu kosterního aparátu, svaly a nervová zakončení se adaptují na změny v rozložení těžiště těla. Pejsci bývají unavení, často majitelé popisují mírnou malátnost, která často mizí až třetí den po ošetření. Efekt je vždy znatelný! Výjimečně se, stejně jako u lidí, může vyskytnout tzv. bolest z přestavby, což je normální odezva organismu na změnu v pohybovém aparátu. Pokud je metoda provedena zkušeným terapeutem, je to metoda naprosto bezpečná.
Prohlášení: tento článek byl sepsán na základě dlouhodobých osobních zkušeností s terapií psů (nejen) pomocí Dornovy metody a na základě obecných faktů.


Bc. Kateřina Plačková
fyzioterapeut zvířat

Kam dál: 

Dysplazie kyčelního kloubu

Zmije a uštknutí psa

Anestezie

Psi a koprofagie

Veterinární homeopatie

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...