Mezinárodní výstavu psů všech plemen FCI se zadáváním CACIB

Místo konání: Mladá Boleslav
Kontakt: interdogbohemia@seznam.cz
Termín: 30.8.2014 - 31.8.2014

Čas: 7:00

Českomoravská kynologická unie, Kynologická jednota ČR a Kynologický  spolek v Mladé Boleslavi

pořádají

Mezinárodní výstavu psů všech plemen FCI se zadáváním CACIB

INTERDOG BOHEMIA
30. – 31.srpna 2014
MLADÁ  BOLESLAV VÝSTAVNÍ  AREÁL  KRÁSNÁ  LOUKA    
Rozdělení skupin FCI  do výstavních dnů
Sobota 30.srpna 2014 : skupiny I., III., IV., VI., VII., VIII., plemena zatím neuznaná FCI
                                                   
Neděle 31.srpna 2014: skupiny II., V., IX., X. 
Uzávěrky přihlášek:
I. uzávěrka:  30.června 2014   
II. uzávěrka:    7.července 2014   
III.     uzávěrka:   23.července 2014  
Kontaktní adresa:  INTERDOG BOHEMIA, MVP 
                                    Luční ul. 286
                                    293 01  Mladá Boleslav
                                    tel: +420 326 327 220
              +420 326 331 041 
            e-mail: interdogbohemia@seznam.cz
           www.interdogbohemia.com
   
ÚŘEDNÍ HODINY:   pondělí - pátek vždy od 9 do 15.30 hodin
PROGRAM VÝSTAVY:
 • 7.00 –  9.00           přejímka psů   
 • 9.00 – 13.30          posuzování v kruzích
 • 11.00 – 13.00        předkolo soutěže Mladý vystavovatel
 • 14.30 – 17.00        finále soutěže Mladý vystavovatel, závěrečné soutěže, vyhlášení vítězů výstavních dnů i celé výstavy 
VÝSTAVNÍ VÝBOR
Ředitel výstavy Otakar Vondrouš
Hlavní rozhodčí Libuše Ubrová
Výstavní kancelář Mgr. Marie Auerová
Ekonomka výstavy Laďka Holečková
Sekretářka výstavy Renata Dvořáčková
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA:
ONLINE na www.dogoffice.cz
E-mail: interdogbohemia@seznam.cz
Poštou: INTERDOG BOHEMIA, Luční 286, 293 01  Mladá Boleslav
Při online přihlášování dostanete v případě, že přihlášení úspěšně proběhlo, potvrzení na svůj e-mail! Nepřijde-li, zkuste znovu nebo nám zavolejte. 
VÝSTAVNÍ POPLATKY:      
 • Výše výstavních poplatků je uvedena na zadní straně přihlášky. 
 Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou.
 • Výstavní poplatek uhraďte složenkou typu A nebo převodem na účet a kopii dokladu přilepte na zadní stranu přihlášky. Platbu je nutné uskutečnit před odesláním přihlášky, platbu převodem se splatností ihned. 
Ve výstavním poplatku je zahrnut volný vstup pro jednu osobu na každého přihlášeného psa. 
Bankovní spojení:
KB-Komerční banka-pobočka Mladá Boleslav, Palackého ul., 293 01  Mladá Boleslav
Číslo konta: 19-5783930257 / 0100  pro vystavovatele z ČR  -  pouze Kč !
Variabilní symbol: číslo telefonu majitele psa
Majitel účtu: Interdog Bohemia, Luční 286, 293 01  Mladá Boleslav
 • Bez dokladu o zaplacení výstavního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo přihlášku nepřijmout.
V případě, že nezaplacená přihláška bude přijata a pes uveden v katalogu, zavazuje se vystavovatel zaplatit výstavní poplatek dodatečně, a to i v případě, že se výstavy nezúčastní. 
 • Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes přihlašovaný do třídy mladých, mezitřídy, otevřené, pracovní nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd štěňat, dorostu a veteránů se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto třídy. 
 • Katalog výstavy obdrží vystavovatel při přejímce na prvého přihlášeného psa.
 • Spolumajitelství psa musí být prokázáno zápisem v průkazu původu psa.
Třídy: 
 • Rozdělení do tříd se řídí výstavním řádem ČMKU a je uvedeno na přihlášce.
 • Pro třídu pracovní doložte certifikát. 
 • Vstup do třídy šampionů je podmíněn získáním některého z následujících titulů:  Šampion ČR, Interšampion, Šampion některého z členských států FCI a je nutno přiložit fotokopii získaného titulu.
 • V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců se známkou výborný nebo velmi dobrý. 
 • Barevné rázy některých plemen jsou posuzovány dle ustanovení FCI. 
 • Majitelé psů s uděleným titulem Vítěz plemene jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečných soutěží o vítěze skupiny FCI. 
 • Pro výstavu plemen zatím neuznaných FCI: 
    
Tituly
CAJC ČR, CAC ČMKU,CAC ČR, R.CAC ČR, CACIB-FCI, R.CACIB-FCI, Vítěz plemene - BOB, BIG,  Vítěz BONB, Nejkrásnější pes výstavního dne, BIS INTERDOG BOHEMIA - nejkrásnější pes výstavy, Nejhezčí veterán, Nejhezčí pár psů, Nejlepší chovatelská skupina, Nejhezčí pes/fena ze třídy dorostu, Nejkrásnější mladý výstavního dne, Nejkrásnější mladý výstavy - BIS junior, 
 • udělení titulů nelze nárokovat;
 • pro získání titulu Interchampion platí ustanovení FCI;
 • pro získání titulu Šampion ČR platí ustanovení ČMKU.
Soutěže
Mladý vystavovatel -  I. kategorie: od 9 do 13 let, II. kategorie: od 13 do 17 let. Soutěží se se psem zapsaným v některé plemenné knize států FCI. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. Hodnotí se předvedení psa, není důležitá jeho kvalita. Vystavovatel musí dosáhnout věku pro zařazení do kategorie ve výstavní den.
Nejlepší pár psů - pro psa a fenu stejného plemene vystavené na výstavě, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů. Spolumajitelství musí být prokázáno zápisem v průkazu původu.
Nejlepší chovatelská skupina - pro nejméně tři jedince stejného plemene pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek. Psi musí být na výstavě posouzeni! 
Dodatečné hlášení do výše uvedených soutěží v den výstavy není možné.
Nejlepší veterán - soutěží psi/feny, kteří byli ve třídě veteránů ocenění známkou V1.
Nejlepší pes/fena ze tříd dorostu – do soutěže nastupují všichni psi/feny, kteří ve třídách dorostu získali ocenění VN1.
Nejlepší mladý pes výstavního dne  – do soutěže nastupují všichni mladí psi/feny, kteří byli oceněni na výstavě titulem Nejlepší mladý. Do soutěže nastupují podle příslušnosti ke skupinám FCI.
Nejlepší mladý pes výstavy - BIS junior - do soutěže nastupují oba nejkrásnější mladí výstavních dnů
Vítěz velké národní ceny (BONB) - do závěrečného kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, pražský krysařík, československý vlčák). Následné soutěže o titul Vítěz BONB  se účastní pouze jednici, kteří byli na výstavě oceněni tituly CAJC, BOB, Nejlepší veterán.
Vítěz skupiny FCI (BIG) – soutěží psi / feny s titulem BOB příslušné skupiny FCI.
Vítěz dne (BOD) – nastupují vítězové jednotlivých skupin mimo skupiny FCI neuznaných plemen
Vítěz výstavy (BIS) - do soutěže nastupují vítězové obou výstavních dnů.

Přiložené soubory

Propozice  (DOC 69 kB)
Přihláška  (DOC 99,5 kB)