Nejdecký trojskok

Místo konání: Nejdek
Kontakt: 608 371 181
Termín: 16.5.2015

Čas: 7:00

Nejdecký trojskok


16.05.2015, 07:00 - 19:00


Agility klub Jumpingdogs Lednice Vás srdečně zve na májové trojzkoušky 16. 5. 2014 Nejdecký trojskok


místo konání: cvičák Jumpingdogs, Lednice – Nejdek (GPS: 48.810774, 16.778915)


zázemí: povrch tráva, elektronická časomíra


rozhodčí: Alice Boháčová


startovné:

  • 350,- první pes, člen KAČR, zahraniční účastníci
  • 300,- druhý a další pes, člen KAČR, zahraniční účastníci
  • nečlen KAČR příplatek 100,-/tým

počet omezen na 100 týmů

zahraniční závodníci mohou po domluvě platit na místě

startovné je nevratné, pouze se zajištěním si náhradníka


program:

  • 7:00 – 7:30 prezence A1
  • 7:45 zahájení prohlídky první zkoušky kategorie A1

přesný časový harmonogram kategorie A2 a A3 bude zveřejněn po uzávěrce, až bude znám přesný počet přihlášených týmů v jednotlivých kategoriích


přihlášky a platby: přihlašování probíhá výhradně elektronicky na http://kacr.info/competitions/1705, kde naleznete aktuální startovní listinu. Platby zasílejte na účet: 670100-2208591507/6210, variabilní symbol 16052015, do zprávy pro příjemce uveďte jméno psovoda a číslo VP. Potvrzení o platbě zašlete na email: info@jumpingdogs.cz. Na přihlášky bez zaplaceného startovného nebude brán zřetel!


podmínky účasti: Věk psa min. 18 měsíců, platné očkování, výkonnostní průkaz. Háravé feny je nutno nahlásit při prezenci a zajistit jim podložku na start. Za škody způsobené psem zodpovídá psovod. Závodu se nesmí zúčastnit pes s kupírovanýma ušima. V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi. Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa. Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody,

způsobené závodníkům nebo dalším osobám během závodů. Soutěží se dle platného Řádu agility ČR.

další: uzávěrka přihlášek 30.4.2015 nebo do naplnění kapacity závodů, vyhlášeny a odměněny budou první tři týmy každé kategorie a úrovně, malé občerstvení bude zajištěno na místě – dále možnost objednání pizzy nebo hamburgerů.


více informací: www.jumpingdogs.cz

Michaela Dostálová

tel: 608 371 181