CESTOU, NECESTOU -Dog-túrka s otázkami a hádankami

Místo konání: Svitavy
Kontakt: Petra Makovská , petra.mak@seznam.cz, 734 122 166
Odkaz: www.zkosvitavy-lacnov.cz
Termín: 02.07.2017 - 02.07.2017

Čas: 8:30
 

Přijměte mé srdečné pozvání na naši akci a neseďte doma se svým miláčkem a přijďte se pobavit, projí, proběhnout s rodinou a svým chlupatým kamarádem :) a přispějte pejskův v útulku Naděje Pro Čtyři Packy nepotřebnými věcmi pro pejsky (misky, deky, pelechy, hračky, ale i pamlsky či antiparazitika) .....
***nejpotrebnejsi granule, konzervy, antiparazitika a odcervujici tablety!!

Každý přispívající od nás dostane malý dárek :D a od chlupáčů velké díky !!
Vaše dary budou následně zaslány do Naděje Pro Čtyři Packy.

 
Zavod se bude konat v duchu dogtrekkingu jen s malým vylepšením a to otázkami a Hadankami pro zpestření a oživení túry s Vašim psím kamarádem a to vše a na čas 😁. Popřípadě Vás může na trase čekat úkol. 😁😁
Každý team dostane mapku s vyznačenou trasou závodu.
 
Závodníci budou rozdělení do kategorií a to podle zaplnění.
 
Run ADULT ( běžci dospělí - delší trasa)
Run Junior ( běžci děti do 15 let - kratší trasa
Walk ADULT ( chůze dospělý)
Walk Junior ( chůze děti do 15 let)
 
Kategorie budou otevřený pokud bude naplněna kapacita a to minimálně 5 závodních teamu.
 
Trasy budou rozděleny na 7,5 km / 12,5 km.

Všichni závodníci budou odměněni Diplomem a mlsáním pro chlupace.
1-3 místo vecnymi cenami a medailí. 

CENA 
Junior - 50,-
ADULT - 70,-

Občerstvení zajištěno, budete popřípadě moci zakoupit i na startu 😉


NUTNA VÝBAVA :
Pevná obuv, pití, postroj a vodítko pro psa, vodu pro psa, pamlsky, v případě " drsnějších " 😁 psů košík ( ale nevyzadujeme jej). Očkovací průkaz psa - jenž předložite při prezentaci. Sáčky na psí exkrementy ( budou rozdány i při prezentaci) 

PRAVIDLA
Prosím všechny účastníky aby dbali na pravidla silničního provozu, hygienické zásady, uklízeli po svém pejskovi, odhadli své síly i svého psího kamaráda, sportovní chování a hlavně dobrou náladu.

Veterinární podmínky: Psi musí být klinicky zdraví a mít očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze – nutno vzít sebou – bude kontrolován.
Ze závodu jsou vyloučeny březí a kojící feny a psi s kupírovanýma ušima.


Podmínky účasti:

Účastníci se zasláním přihlášky zavazují dodržovat pravidla uvedená v propozicích a pokyny pořadatelů. Nerespektování podmínek účasti bude posuzováno individuálně a může vést k vyloučení ze závodu!

Pořadatelé neručí za případná zranění psa či účastníka a nezodpovídají za škody vzniklé účastníkům, ani jimi způsobené. Účastníci do závodu vstupují na vlastní nebezpečí a s vědomím úplné osobní zodpovědnosti za sebe a svého psa.

Každý startující musí splňovat podmínky dobrého zdravotního stavu.V případě věku 10–18 let musí společně s přihláškou zaslat i písemný souhlas zákonného zástupce. 

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pořádek jak v okolí místa startu/cíle, tak i v průběhu závodu na jednotlivých trasách v lese,cestě i v místním provozu . Dále jsou povinni uklízet po svých psech.

!!!! Pes musí být po celou dobu závodu na vodítku a pod kontrolou psovoda (tj. psa nemůže vést nikdo z doprovodu).

Není možné ho jakoukoli formou nutit k pohybu nebo poponášet. Psovod je povinen dodržovat zákon na ochranu zvířat proti týrání.
Je zakázáno zkracovat si trasu, volný pohyb psů v místě startu/cíle a využívat během závodu jakékoliv dopravní prostředky či jiné činnosti, než je chůze či běh. V případě ohrožení života, či zdraví je povinnost každého účastníka pomoci raněnému na trati a kontaktovat neprodleně pořadatele, či přímo lékařskou záchrannou službu.
Každý z účastníků, který závod nedokončí projitím cíle, je povinen tuto informaci neprodleně oznámit pořadatelům – a to i v případě vlastního odvozu. Pořadatelé si z důvodu bezpečnosti vyhrazují právo vždy vědět, zda se daný účastník nachází ještě na trati anebo se závodu již neúčastní.

V místě startu/cíle je možnost občerstvení v klubovně ZKO.

PROSIM O VČASNÉ NAHLÁŠENÍ, ABY BYLO MOŽNÉ NACHYSTAT DIPLOMY I CENY 😁😁😁 


Těšíme se na Vás!!! Zko Svitavy Lačnov