Evropská výstava chodských psů

Místo konání: Chodská Lhota (fotbalové hřiště)
Kontakt: vystava.chodskypes@seznam.cz
Termín: 6.8.2016

Čas: 10:00

Přihláška: zde

Přijímáme:

  • online (přes dogoffice) nebo
  • poštou: zasílejte (s kopií PP a dokladu o platbě) na adresu Drahomíra Hřebíčková, Chelčice 36, 389 01 Vodňany

ONLINE: po zadání přihlášky přes www.dogoffice.cz musí na e-mail vystavovatele přijít potvrzovací zpráva, pokud se tak nestane, pes není přihlášen!!!

Uzávěrky přihlášek na výstavu:

I. uzávěrka 12. 6. 2016 
II. uzávěrka 27. 6. 2016
 
Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty. Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku. 
Přijetí psa na výstavu bude 10 dní před výstavou potvrzeno zasláním vstupního listu
na Váš e-mail.

 
Pro Evropskou výstavu chodských psů je zprovozněno on-line přihlášení na www.dogoffice.cz

Výstavní poplatky, přehled soutěží, titulů atd. viz. web

Delegovaní rozhodčí: pánové Miroslav Václavík a Otakar Vondrouš

(V případě velkého počtu přihlášených psů budou delegováni další rozhodčí.)

Program:

Přejímka psů: 9.00 až 9.45 hod. 
Zahájení posuzování: 10.00 hod.

Ubytování si každý vystavující zařizuje sám

Možnosti ubytování: 
www.camphajovna.cz 
www.hajovna-kdyne.cz - zatím nefunkční www stránky - objednávky na email: infocentrum@kdyne.cz 
www.horskachatakorab.estranky.cz 
www.autokemp-nyrsko.cz 
www.uzlebec.cz 
www.autokempbabylon.cz 
www.srub.unas.cz

Doklady pro účast na výstavě:

  • originál průkazu původu nebo potvrzení plemenné knihy, výkonnostní knížka
  • člen KPCHP - průkaz KPCHP s dokladem o platbě na rok 2016
  • vstupní list,který každý obdrží na svůj email 10 dní před výstavou

Veterinární podmínky:

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psi musí být klinicky zdraví.

Všeobecná ustanovení - výstava:

Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI a ČMKU. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy, ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. Pokud nejsou doloženy certifikáty pro zařazení do třídy pracovní nebo vítězů, zařadí pořadatel psa do třídy otevřené. Pokud vystavovatel neuvede třídu (a psa je možno podle věku zařadit do více tříd - mladých, mezitřída, otevřená), zařadí pořadatel psa do třídy otevřené.

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni:

  • Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru.
  • Psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny.
  • Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.
  • Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.
  • Psi s kupírovanýma ušima.


Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. 

Dále vystavovatel souhlasí se zveřejněním zdravotních výsledků na stránkách klubu. 

Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok na vrácení poplatků.


Protest 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů, tj. pro porušení výstavních předpisů nebo propozic výstavy. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 1000,- Kč ve výstavní kanceláři v průběhu posuzování. Nebude-li protest uznán jako opodstatněný, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Facebooková událost