Křenovická voříškiáda 2015

Místo konání: Křenovice
Kontakt: krenovickyvorisek@seznam.cz
Termín: 12.9.2015

Čas: 8:00

Místo konání: ZKO Křenovice – za fotbalovým hřištěm u bývalého koupaliště. 

Uzávěrka přihlášek: 31.8.2015 – na přihlášky a platby zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Startovné: 1. pes 200,- Kč
2. a další pes jednoho majitele 150,- Kč
Doplňkové soutěže 30,- Kč

Program: 8:00 – 8:45 přejímka psů – nezapomeňte očkovací průkaz!
9:00 – 12:00 posuzování v kruzích
12:15 – 12:30 vyhlášení nejkrásnějšího voříška výstavy, psa bez
PP a absolutního vítěze
13:00 – 14:00 doplňkové soutěže

Kategorie: voříšci do 40cm a nad 40cm, zvlášť psi a feny
psi bez PP do 40cm a nad 40 cm, zvlášť psi a feny
psi s PP bez rozdílu výšky, zvlášť psi a feny

voříšci a psi bez PP budou dále rozděleni do tříd dle věku:
třída mladých: 3 – 12 měsíců
třída otevřená: 1 – 8 let
třída veteránů: 8 let a více

Psi budou zařazeni do kategorií podle věku v den konání voříškiády.
V případě malého počtu psů si organizátor vyhrazuje právo sloučit některé kategorie.

Zákaz volného pobíhání psů!
Agresivní psi budou z výstavy vyloučeni.
Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti a kojící feny a kupírovaní psi.

Facebooková událost

http://zko-krenovice.webnode.cz/ 

Přiložené soubory

Přihláška (DOCX 15,2 kB)
Propozice  (DOCX 19,4 kB)