Spring dance | Oficiální závod dogdancingu

Místo konání: Beroun
Kontakt: yourplafellow@seznam.cz
Termín: 18.3.2023

Čas: 9:00

Pojďte s námi přivítat jaro na oficiálním závodě dogdancingu Spring dance! 
Závod je součástí série závodů "O berounský pohár" 🏆

Kdy to bude? 📅
18.3.2023 od 9 hodin
Kde to bude? 🐾
V komfortu velké psí haly skvělého centra Dog Academy Beroun (https://www.daberoun.cz/page2.html).
Jaký bude plac? 📏
- povrch umělá tráva
- velkorysé rozměry 20x15m
- rozhodčí posuzují z delší strany
Kdo vaše skvělé sestavy posoudí? 👀
Ilona Machová, Alena Balcarová, Lenka Ičo Zábranská
Otevřené kategorie:
Heelwork to Music Beginners
Heelwork to Music Advanced
Freestyle Beginners
Freestyle Advanced
FUN
Za správné zařazení do kategorie zodpovídá psovod.
Předběžný harmonogram:
Prezence, trénink - 9:00
Začátek závodu - 9:30
Předpokládaný konec závodu - 14:00
Přesný harmonogram dle počtu přihlášených bude všem účastníkům zaslán po uzávěrce.
Kolik se platí? 💸
- člen klubu DDCCR 450,-
- nečlen klubu DDCCR 500,-
Startovné zasílejte na č.ú. 115-1935670207/0100, variabilní symbol 18323, do poznámky pro příjemce uveďte vaše příjmení a Spring dance.
Startovné je při neúčasti týmu nevratné.
Přihláška a hudba 📥🎶
Přihlášku (společně s propozicemi naleznete na stránkách DDCCR), seznam cviků a hudbu ve formátu .mp3 zasílejte na email yourplayfellow@seznam.cz.
Skladba musí být označena názvem zkoušky a Vaším příjmením, případně i jménem.
Bez řádně vyplněné přihlášky, zaslané hudby, seznamu cviků a připsání startovného na účet do data uzávěrky nebude Vaše přihláška přijata. Startovné je při neúčasti týmu nevratné.
Uzávěrka přihlášek je 4.3.2023 

Veškeré informace naleznete přímo zde: Spring dance | Oficiální závod dogdancingu | Facebook