Mistrovství ČR v noseworku

Místo konání: Jičín
Termín: 31.10.2020 - 1.11.2020

Čas: 8:00

Mistrovství ČR v noseworku
Pořadatel: Nosework CZ z.s.
Rozhodčí: rozhodčí NW CZ z.s.
Termín: 31.10-1.11.2020
Místo konání: Okolí Miletína (Královéhradecký kraj).
Kapacita: 15 účastníků

Kvalifikační podmínky: do data podání přihlášky splněné všechny zkoušky 1.stupně a minimálně jedna zkouška 2.stupně. V případě vyššího počtu zájemců bude rozhodovat vyšší počet zkoušek (2. a 3. stupně), v případě následné shody pak rozhoduje datum a čas přihlášení.

Přihlašování: od 1. července 2020 od 12:00 v databázi NW-info na https://www.nwinfo.cz/
Uzávěrka přihlášek: 30.9.2020 ve 12:00. 15 účastníků MČR vybraných dle kvalifikačních podmínek bude následně prostřednictvím emailu vyzváno k uhrazení startovného. Ostatní zájemci budou evidováni jako náhradníci.
Upozornění: Přihláška je platná po připsání startovného na účet NW CZ z.s., číslo účtu: 2500746289/2010. Startovné je nutné uhradit do 10 dnů od vyrozumění o účasti, rozhodující je den připsání platby na účet NW CZ z.s. (nejpozději 10.10.2020). Nezaplacená místa budou poté postoupena náhradníkům.

Informace a obecné podmínky:
Mistrovství nebude probíhat dle Zkušebního řádu Nosework CZ z.s.
Terény: nature, urban, water, disriminition. Počet jednotlivých terénů, dobu hledání a další informace k průběhu obdrží účastníci MČR den před konáním, tj. 30.10.2020. Všechny terény se nachází do deseti minut jízdy autem od základny v obci Miletín. Podrobnější informace k danému terénu sdělí rozhodčí týmu vždy před začátkem hledání.
Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody, způsobené závodníkům, psům nebo dalším osobám během závodu.
Psovod zodpovídá po celou dobu závodu (i mimo něj) za svého psa a za škody, které způsobí.
Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Hrubé zacházení se psem bude trestáno vyloučením psovoda ze závodu.
Háravé feny se mohou zúčastnit, ale jejich účast je nutné dopředu nahlásit, jejich psovod je povinen se celou dobu řídit pokyny pořadatele, jinak bude tým vyloučen.
Pořadatel nezajišťuje účastníkům ubytování, jídlo ani přepravu mezi jednotlivými terény.