Psychické problémy psů - Přírodní farmakologie (Brno)

Místo konání: Brno
Kontakt: 728552716
Termín: 02.03.2019 - 03.03.2019

Čas: 9:00-19:00

Během dvou dnů semináře a konference se budeme věnovat psychoaktivním účinkům přírodních látek a mechanismu jejich působení na organismus zvířete. Povíme si o možnostech využití látek při řešení traumatu, stresu, strachu a úzkosti. Rozebereme téma hormonálních poruch specifických pro samce i samice a jejich rozpoznání v projevech nežádoucího chování. A také se budeme zabývat tématem „vzájemné působení přírodních látek a syntetických psychofarmak“.

Součástí semináře a konference bude rozbor případových studií spojený s diskuzí.

Víkendovým seminářem a konferencí Vás bude provázet tým přednášejících ve složení Michal Babka, Bc. Kateřina Michálková a MVDr. Kateřina Malíková. 

V ceně semináře a konference je zahrnuto: pracovní sešit a psací potřeby, pohoštění nejen pro vegany, kvalitní káva i čaje, dárková taška. 

Podmínky účasti pejska: Nejsou vhodné hárající feny a psi s infekčním onemocněním. Prosíme berte jen psy socializované a zvyklé na tento typ akcí.

100% ZÁRUKA SPOKOJENOSTI S OBSAHEM SEMINÁŘE A KONFERENCE.*

*Vrácení plné ceny proběhne při úplné dvoudenní účasti účastníka a po uvedení důvodu nespokojenosti. Částka bude vrácena na účet účastníka do sedmi dnů od ukončení semináře a konference.

V případě zrušení účasti max. 14 dní před konáním, bude vráceno 50% z ceny. Po tomto termínu bude účtován celý poplatek.

Program semináře a konference:

Sobota

09:30 - 11:00 Psychoaktivní účinky přírodních látek

Přednášející: Michal Babka, Bc. Katka Michálková, MVDr. Katka Malíková

11:00 - 12:00 Afinita a mechanismy prostupu látek do organismu

Přednášející: Bc. Katka Michálková, MVDr. Katka Malíková

12:00 - 13:00 Mechanismus účinku přírodních psychoaktivních látek

Přednášející: MVDr. Katka Malíková

14:00 - 15:00 Případová studie s diskuzí (úvod do hlavního bloku)

15:00 - 15:45 Nezbytná orientace v zoofarmakognozii

Přednášející: Michal Babka

16:00 - 19:00 Systematická kategorizace a řešení problému - trauma, stres, strach, úzkost

Přednášející: Michal Babka, Bc. Katka Michálková, MVDr. Katka Malíková

 

 

Neděle

09:30 - 13:00 Systematická kategorizace a řešení problému - zdravý pes ve stresových situacích, nadměrná dominance u samců, hormonální nerovnováha u samic

Přednášející: Michal Babka, Bc. Katka Michálková, MVDr. Katka Malíková

14:00 - 15:30 Vzájemné působení přírodních látek a syntetických farmak

Přednášející: Bc. Katka Michálková, MVDr. Katka Malíková

15:45 - 18:00 Případové studie a diskuze