I. Jirčanská oblastní výstava Německých ovčáků

Místo konání: Dolní Jirčany
Kontakt: vystavajircany@gmail.com
Termín: 7.9.2014

Čas: 8:30

Kynologický klub Dolní Jirčany pořádá Oblastní výstavu německých ovčáků, která se koná dne 7.září 2014 (neděle)

Místo konání: kynologické cvičiště ZKO Dolní Jirčany, Praha Západ

Rozhodčí: Ing. Jiří Novotný

Časový program Rozdělení tříd

 • 8:30 - 9:00 přejímka psů tř.dorostu 6-12 měsíců
 • 9:15 - 15:00 zahájení posuzování tř.mladých 12-18 měsíců

 • tř.dospívajících 18-24 měsíců
 • tř.pracovních nad 24 měsíců

Posuzování
Bude probíhat dle výstavního řádu. Známku výbornou může obdržet jedinec pouze ve třídě pracovní, který má složenou zkoušku z výkonu (platí i ZM) a RTG kyčelních kloubů max. 2 st, s výsledkem zapsaným v PP.

Výstavní ocenění:

 • tř.dorostu velmi nadějný - nadějný
 • tř.mladých velmi dobrý - dobrý - dostatečný
 • tř.dospívajících velmi dobrý - dobrý - dostatečný
 • tř.pracovních výborný - velmi dobrý - dobrý - dostatečný

Tituly: Oblastní vítěz Vítěz třídy

Ceny : Ve všech třídách obdrží cenu první tři jedinci. Všichni zúčastnění obdrží oceňovací kartu.

Protest

Protest může být podán z formálních důvodů písemně během výstavy do skončení posuzování v kruhu, a to ve výstavní kanceláři současně se složením jistiny ve výši 600,- Kč, která při rozhodnutí v neprospěch stěžovatele propadá.

Výstavní poplatky
Člen klubu NO 300,- Kč za 1. psa a 200,- Kč za každého dalšího.
Nečlen klubu NO 600,- Kč za 1. psa a 350,- Kč za každého dalšího.

Uzávěrka přihlášek 1. srpna 2014

Přihlášky zasílejte výhradně online formulářem, který naleznete zde: http://www.k1competitivedog.cz/vystava-psu
a poplatky převodem na účet číslo: 242777437/0300


Kopie dokladu o zaplacení, potvrzení v členství klubu NO, kopii PP, u třídy pracovní i certifikát o vykonané zkoušce nebo potvrzení o jejím vykonání. JE NUTNÉ naskenovat a poslat e-mailem VYSTAVJIRCANY@GMAIL.COM

Kontaktní osoba: Miroslav Řebík ml. vystavajircany@gmail.com, 776 346 753

Všeobecná ustanovení

 • Vystavovatel je povinen řídit se pokyny pořadatele výstavy.
 • Volné pobíhání psů není dovoleno, každý pes musí být opatřen obojkem a vodítkem
 • V areálu je zakázáno uvazovat psy k plotu, stromům atp. a nechávat je bez dozoru.
 • Pořadatel neodpovídá, za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.
 • Z účasti na výstavě jsou vyloučení psi nemocní, vylučují se jedinci s operativním nebo jiným zákrokem k odstranění vady exteriéru psa.

Upozornění vystavovatele
Ihned po příchodu na výstaviště překontrolujte správnost zařazení Vašeho psa do třídy podle data narození a pohlaví. Není- li v katalogu správně zařazen, vyžádejte si ve výstavní kanceláři jeho přeřazení. Po zahájení posuzování v kruhu není možné již přeřazení provést.
Doklady nezbytné k účasti na výstavě
Originál PP psa, výkonnostní průkaz.

Přiložené soubory

Propozice  (DOC 45 kB)