Kyjovský škrpál IV. ročník

Místo konání: Kyjov
Kontakt: lomicaro@gmail.com
Termín: 28.10.2017

Čas: 7:00–17:00

Všeobecná ustanovení:
MÍSTO KONÁNÍ – kynologický areál ZKO Kyjov – Boršov
KATEGORIE SOUTĚŽE – ZZO – pro psy a feny bez zkoušky NZŘ a s nejvyšší složenou zkouškou ZZO
ZZO1 - psy a feny s nejvyšší složenou zkouškou ZZO1
ZM – psy a feny s nejvyšší složenou zkouškou ZM (bez střelby a stop)
ZVV1 – psy a feny s nejvyšší složenou zkouškou ZVV1 - možný zápis zkoušky
BH - pro všechny psy a feny bez omezení složených zkoušek
IPO1 – psi a feny s nejvyšší složenou zkouškou IPO1, složenou zkouškou BH
- možnost zápisu zkoušky
IPO3 – ostatní psi nebo feny
Každá kategorie bude otevřena pouze v případě účasti minimálně 3 psů. Maximální počet psů v dané kategorii ZZO - 5 psů, ZZO1 - 5 psů, ZM - 5 psů, ZVV1 - 8 psů, BH - 7 psů, IPO1 - 9 psů, IPO3 - 5 psů . (možná změna podle konečného počtu účastníků - 1 rozhodčí může posoudit max. 45 oddílů, bude pořadník pro náhradníky)

1. ROZHODČÍ: (MSKS M. Prokopová – hlavní, K. Klementová)
2. FIGURANTI: Petr Ullmann (v záloze M.Hofner, M.Mareček)
3. PODMÍNKY ÚČASTI:
Předvedení jedinci budou bez klinických příznaků onemocnění a budou řádně vakcinováni proti všem infekčním chorobám včetně vztekliny tak, jak to vyžadují veterinární podmínky na kynologických akcích. Očkování nebude starší jednoho roku a kratší jednoho měsíce.
Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání je zákaz vstupu a účasti na akci psů s kupírovanýma ušima.
POVINNOSTI ÚČASTNÍKA ZÁVODU:
Znát propozice a řídit se jimi, plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů, dostavit se včas na místo konání akce. Za škody způsobené psem plně zodpovídá jeho majitel. Dbát na sportovní vystupování. Mít s sebou VÝKONNOSTNÍ KNÍŽKU a OČKOVACÍ PRŮKAZ PSA!!!

Facebooková událost