VII. ročník Štěkovytí

Místo konání: Zálužné
Kontakt: stekovyti@seznam.cz, 774 979 949
Termín: 24.5.2014

Čas: 8:40

Štěkovytí – Jedná se o kynologickou soutěž ve třech disciplínách určenou pro amatérské psovody, mladé psy, psy ve výcviku, širokou veřejnost, ale i pro psy se zkouškou a pokročilé je kategorie otevřená. Soutěž je zaměřena nejen na výkon psů, ale prověřuje i vztah mezi psovodem a psem!

Zahájení v 9:00

Přejímka v 8:40

O přestávce program, po ukončení volná zábava u ohně

Vyhlášení výsledků a předání cen.

Pravděpodobné ukončení v 15:00

Disciplíny:

1) Všestrannost – 3 kategorie

2) Tah

3) Volná disciplína

1) Všestrannost – Tato soutěž se skládá z několika cviků základní poslušnosti a přirozených překážek.

Je rozdělena na tři kategorie a to takto:

 • Junior – (Děti do 14.let + psi do 10měs. včetně)
 • Amatéři
 • Pokročilí – Psi se zkouškou a předchozím umístění

Start

a) Poslušnost

 • Přivolání – Psa drží společník na startovní čáře, psovod 10 – 12m od psa ze stanoviště přivolává.

Hodnotí se rychlost, přesnost a ochota provedení

 • Chůze u nohy – Psovod se psem projde vytyčenou trasu kde plní cviky – zastavení, vpravo v bok, vlevo v bok, čelem vzad.

Hodnotí se rychlost, přesnost a ochota provedení

 • Sedni, lehni, vstaň -Provádí se na trase chůze, na stanovišti. A to za prvé u nohy psovoda, za druhé před psovodem a to pokaždé nejméně 2x

Hodnotí se rychlost, přesnost a ochota provedení

b) Překážky

 • Průchod – dveře se střapci
 • Stůl – výskok nebo vysazení psa
 • Podlez – 3lavice za sebou
 • Přeskok – hranice z klád
 • Průlez – otevřené áčko
 • Naložení psa do kufru auta
 • Překvapení

Hodnotí se rychlost, přesnost, ochota provedení a souhra se psovodem

2) Tah – Soutěží se v krátkého sprintu (30m) v zápřahu, rozdílnost velikosti a věku se vyvažuje rozdílnou zátěží.

 • Pes, psovod jsou na startovní čáře, na povel rozhodčího vyběhnou směrem k cíli. Cílem musí projít celé břemeno. Psovod může jakkoliv motivovat psa z kteréhokoliv místa na trati, nesmí však pomáhat tlačit či tahat jak břemeno, tak psa.
 • U malých plemen může rozhodčí vydat pokyn pomocníkovi, aby v tahu pomáhal

Hodnotí se: čas od startu k cíli

3) Volná disciplína – V této disciplíně je možno předvést jakoukoliv činnost k obveselení, odreagování, k poučení, nebo něco z jiných sportů (mimo základ. Výcvik)

Hodnotí se obtížnost nácviku dojem

Všeobecná ustanovení

Provedení – psovod velí psu, jak akustickým povelem tak může využít i posunky. Při současném provedení se toto považuje za jeden povel. Vzhledem k tomu, že se zúčastní i mladí psi či psi ve výcviku je možno používat k podpoře pochvaly i pamlsky. Pes může překonávat překážku sám nebo spolu se psovodem.

Celkové hodnocení oddílu všestrannosti – Hodnotí se čas od startu k cíli a k němu se připočítávají „trestné sekundy“ a odpočítávají „kladné sekundy“. Vyhrává tým s nejmenším součtem.

Trestné sekundy

 • 20s – vynechání, neprovedení cviku, překážky
 • 15s – znovu navedení či nepřesvědčivý výkon nebo neochota.
 • 10s – Druhý či další povel, nepřesnost provedení

Kladné sekundy

+10-20s – za vynikající provedení cviku, za mimořádnou souhru a týmovou práci

Hodnocení tah: rozhoduje čistý čas start/cíl

Hodnocení volná disciplína – 3 rozhodčí udělují známku 1-10. Vítězí tým s nejvyšším počtem bodů.

Soutěž je na vlastní nebezpečí. Majitel psa za něj zodpovídá. Zákaz volného pobíhání psů (kousaví psi budou mimo soutěže opatření náhubkem).

Je zakázáno používat donucovacích prostředků či jiného chování v rozporu se zákonem ČR na ochranu zvířat proti týrání 246/1999 v platné znění, zejména ve znění zákona 77/2004 zákaz propagace týrání zvířat. (Toto se rovná okamžité diskvalifikaci a opuštění prostorů soutěže).

PŘIHLÁŠKA ZDE