ČERNČÍNSKÝ ŠIKULKA ANEB KDO DOSKOČÍ NEJDÁL

Místo konání: Bučovice-Černčín
Kontakt: kkcerncin@gmail.com
Termín: 10.9.2016

Čas: 8:15

Přihlášky + potvrzení o zaplacení zasílejte  do …21.8. na mail: kkcerncin@gmail.com

V této podobě:

  • Jméno a příjmení psovoda:
  • Jméno psa:
  • Datum narození psa:
  • Plemeno:
  • Velikost ( S, M, L ):
  • Kategorie ( Mláďata, Začátečníci, Profíci, Veteráni ):

Prezence:               7:30 – 8:00

Začátek závodu:    8:15

Startovné:              Mláďata 200,-

 Začátečníci a profíci 250,- první pes, každý další pes 150,-Kč

Kategorie:  Mláďata

                    Začátečníci

                    Profíci

                    Veteráni

Mláďata:

Dva tunelové běhy, pro štěnda od 6-ti do 12-ti měsíců.
Nelze diskvalifikovat, v případě, že pes opustí parkur, bude mu po domluvě poskytnut druhý pokus.
Hodnotí se pouze čas. Odmítnutí se nepočítá, ale musí být opraveno.
Na trati se smí používat hračky. Rozděleno do kategorií dle velikosti – S, M, L.

Začátečníci:

Pro týmy, které ještě nikdy nestartovaly na oficiálních závodech, nebo nemají složenou zkoušku A1,
od 12-ti měsíců, kategorie:  S, M, L.  Výška překážek bude snížena, nebude zařazen slalom,
kruh a houpačka. Počítají se odmítnutí a chyby. 
Diskvalifikace pouze pokud pes uteče z parkuru a nevrátí se,
nebo se pes na trati vyvenčí. Je povolena hračka.

Profíci:

Pro týmy, které mají složenou zkoušku A1, velikostní kategorie: S, M, L.
Vše hodnoceno jako na oficiálních závodech – diskvalifikace, chyby i odmítnutí.

Veteráni:

Pro pejsky kteří mají více než 8 let a chtějí si ještě zazávodit.
Překážky budou snížené pro každou kategorii.

V každé kategorii budou vyhlášena první 3 místa

Platba:

Č. účtu:  255585872/0300

VS: 1209

Do poznámky uveďte prosím jméno psovoda a psa.

Na přihlášky bez dokladu o zaplacení nebude brán zřetel.

Startovné je nevratné !

Počet startujících týmů omezen na 80.

Podmínky účasti: Psi musí být klinicky zdraví a s platným očkováním.
Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti týrání.
Každý účastník je povinen dodržovat čistotu v areálu.
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.

Občerstvení zajištěno, počasí snad objednáno :-)

Těšíme se na vás !