Podorlický závod v poslušnosti - 4. ročník

Místo konání: Častolovice
Kontakt: zkocastolovice@seznam.cz, tel. 731 137 587
Termín: 6.6.2015

Čas: 9:00

Srdečně Vás zveme na již 4. ročník Podorlického závodu v poslušnosti.

I letos budou otevřeny dvě kategorie - ZOP s přidanými cviky a ZVV1 (bez střelby, pouze poslušnost).

ZOP

1. Přivolání - za pohybu k noze psovoda nebo za klidu před psovodem
2. Ovladatelnost na vodítku
3. Ovladatelnost bez vodítka
4. Sedni - lehni - vstaň (na vodítku)
5. Chůze po nepříjemném terénu se zastavením
6. Průchod skupinou osob (na vodítku, tam i zpět, s 1 zastavením - dodatečný cvik
7. Odložení za pochodu (vleže, vodítko ponecháno u psa, 10 kroků) - dodatečný cvik
8. Kladina (jedním směrem, na vodítku, pes současně s psovodem) - dodatečný cvik
9. Tunel (jedním směrem, bez vodítka, pes současně s psovodem) - dodatečný cvik
10. Dlouhodobé odložení (vzdálenost 30 kroků) - dodatečný cvik

Celkem 100 bodů. Skupinové cviky se neprovádějí, každý cvičí sám. Dlouhodobé odložení se provádí
po dobu provádění cviků 2-4 jiným psovodem.

ZVV1

1. Přivolání - za pohybu k noze psovoda
2. Ovladatelnost na vodítku
3. Sedni - lehni - vstaň (u nohy, na vodítku)
4. Odložení za pochodu (vleže, bez vodítka, bez střelby) Upraveno oproti ZŘ
5. Štěkání (v sedě u nohy, na vodítku)
6. Aport volný (činka psovoda)
7. Skok vysoký (tam i zpět, velká plemena 100cm, malá 40 cm)
8. Skok šplhem (překážka A, jedním směrem, 160 cm)
9. Kladina (jedním směrem, bez vodítka, pes současně s psovodem)
10. Dlouhodobé odložení (vzdálenost 25 kroků, bez střelby)

Rozhodčí: Jana Halbrštátová - Svobodová, František Vanžura

Uzávěrka 30.5.2015

Všichni účastníci obdrží diplom a dárek za účast. Tři nejlepší v každé kategorii budou odměněni poháry a hodnotnými věcnými cenami. Při dostatečné účasti malých plemen jim bude udělena speciální cena.

Propozice na www.zkocastolovice.wz.cz
Přihlášky a dotazy zkocastolovice@seznam.cz ,
tel. 731 137 587

Těšíme se na Vaši účast!

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST