Besedoseminář JAK NAUČIT a JAK ODNAUČIT pod vedením Františka Šusty

Místo konání: KK VFU Brno
Kontakt: LukesovaKaterina@seznam.cz
Termín: 19.3.2015

Čas: 17:00

Všechny srdečně zveme na besedosemináře JAK NAUČIT a JAK ODNAUČIT pod vedením Františka Šusty


12.3.2015 (Jak naučit) a 19.3.2015 (Jak odnaučit) v 17:00 v Brně na ZŠ Pavlovská

Besedosemináře jsou kombinací přednášky a besedy na konkrétní téma. Počet účastníků je limitován a seznam otázek posílá od účastníků je třeba poslat organizátorovi mailem nejpozději do 6.3.2015. Odpovědi na otázky jsou pak zasazeny do probírané teorie. Součástí semináře jsou opět texty k samostatné práci, s jejichž pomocí se účastníci učí analyzovat a řešit předložené problémy. Besedosemináře svou náplní předpokládají, že účastník už absolvoval alespoň teorii pozitivního posilování.

CENA besedosemináře

  • 450 Kč/člen KK VFU
  • 500 Kč/nečlen KK VFU

Přihláška

Přihláška akceptována po uhrazení poplatku na účet: 670100-2208622131/6210, poznámka: Celé jméno + datum semináře
platba na místě = + 100kč

Dotazy posílejte na email LukesovaKaterina@seznam.cz

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST