Hodnocení organizace Veterinární ordinace Ratiborský Pavel, MVDr.