Hodnocení organizace Veterinární ordinace Vacík Josef, MVDr.