Hodnocení organizace Český kynologický svaz - Základní kynologická organizace 282