Seminář o mantrailingu a plošném vyhledávání v IZS

Místo konání: Kostelec nad Labem
Kontakt: predseda@spolpp.cz
Termín: 6.12.2014

Čas: 8:45

Seminář pořádaný Spolkem první pomoci,o.s. zaměřený na mantrailing, plošné vyhledávání a jeho souhru a využití v praxi.
Během teorie laiky i odbornou veřejnost seznámí s mantrailingem Ing. Lubomír Satora z International Bloodhound Academy a Rescue Olomouc a s možnostmi plošného vyhledávání vedoucí Záchranné brigády kynologů Středočeského kraje p. Vlastimil Samek
Praktická část bude probíhat formou nasimulovaných zásahů v blízkém okolí doplněna péči o nalezeného včetně jeho ošetření a transportu.
Po ukončení akce bude možné vše vyzkoušet se svými psy na blízké nasvětlené louce za dozoru obou lektorů.

Seminář se bude konat v ZŠ Kostelec nad Labem
před budovou je možné zaparkovat a vyvenčit psi
Cena kurzu je 200 Kč včetně zajištění občerstvení a pitného režimu
Pro přihlášení na seminář je nutné uhradit zálohu ve výši 100 Kč na účet 262977671/0300 do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení

Organizační a technické dotazy směřujte na
Marek Loudil
predseda@spolpp.cz
Mob. 777 429 398

Odborné dotazy ohledně kynologie
Petra Pabišková
petra.pabiskova@gmail.com
Mob. 737 925 539

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST