Genetika a chov psů v praxi

Termín: 26.8.2021

Čas: 16:00

Online přednáška s Bc. Vladimírou Tichou na téma genetiky a chovu psů v praxi.

Obsahem je vysvětlení základních pojmů, jak se na ně dívat z pohledu chovu psů, jak stavět podmínky pro zařazení do chovu, jaký přístup zaujmout k dědičně podmíněným chorobám a jak vybírat vhodný rodičovský pár. Dědičnost barev nebude tématem této přednášky.

Zájemci obdrží odkaz na webinář hodinu před začátkem.

Více informací naleznete zde: https://goout.net/cs/genetika-a-chov-psu-v-praxi/szsxemr/