Mystérium bílých zvířat

Místo konání: Hotel " Na Závisti"
Termín: 21.3.2020 - 22.3.2020

Čas: 10:00

Hlavním tématem tohoto semináře je životní cesta . . .
. . . jaká je?
. . . kráčíte po ní, nebo ji teprve objevujete?
. . . pokud po ní kráčíte, jdete v radosti a s lehkostí, nebo máte pocit těžkého břemene?
. . , co je pro vás právě tuto chvíli na této cestě důležité a co už nepotřebujete?
. . . je možné svou stávající cestu nějak vylepšit, mít více radosti a hlubší naplnění v tom, co děláte?

Bílá zvířata jsou považována za obraz lásky a světla. Mystéria s nimi spojená však obsahují mnohem více. Pro každého z nás mají svou osobitou zprávu . . .

Zvyklí hledat spirituální znamení v přírodě, vidí stařešinové a šamani stále častější výskyt bílých jedinců jako naplnění starodávných proroctví a označují tato zvířata jako andělské posly od Boha.
Jakou zprávu mají tito božští poslové pro vás?
Co odhalí mystérium bílých zvířat vám?
Jaké spojení vás k nim váže?
O jaké schopnosti se s vámi podělí?
Co ze své super nadpřirozené síly vám předají?

Více zde: https://www.facebook.com/events/1256071464600869/