O trávnickou tlapku - neoficiální dogdancing závody

Místo konání: Kroměříž
Kontakt: zavodytravnik@seznam.cz
Termín: 25.4.2020

Čas: 9:00 až 15:30

O trávnickou tlapku - neoficiální závody dogdancingu.

datum: 25.4.2020
místo: Trávník - cvičiště https://mapy.cz/letecka?vlastni-body&x=17.4326748&y=49.2680882&z=16&ut=Nový%20bod&uc=973Wcx8OVv&ud=49°16%279.635"N%2C%2017°25%2755.824"E

Časový harmonogram bude zveřejněn před samotnou akcí.
Startovné: 350 Kč/ start , 250 Kč/další pes jednoho psovoda

Kategorie:
začátečníci: začínající týmy, které se neumístili víckrát jak 2x do 3.místa na dogdancing závodech.
pokročilí: týmy,které se umístili víckrát jak 2x do 3.místa na dogdancing závodech nebo týmy, které mají splněnou jakoukoli zkoušku 2.stupně.
profíci - týmy,které mají splněnou zkoušku 3.stupně, nebo se účastnili mistrovství ČR nebo jakéhokoliv mistrovství dogdancingu.

V případě, že v kategorii bude přihlášeno méně než 3 závodníci, bude kategorie sloučena s kategorii pokročilí.

Je povolenou používat jako motivaci hračky a pamlsky.

Přihlášku posílejte na email: zavodytravnik@seznam.cz
Do přihlášky uveďte Vaše jméno a příjmení , jméno psa , plemeno a kategorii do které se hlásíte.
+ hudbu posílejte na email.

Startovné posílejte na č.u. : 445538153/0800
jako poznámku k platbě uveďte Vaše jméno a příjmení.

Uzávěrka přihlášek 7.4.2020
Každý účastník bude oceněn ! Těšíme se na Vás.