Voříškiáda při Letním lounském vábení

Místo konání: Louny
Kontakt: hrusk.eva@seznam.cz
Termín: 10.8.2019

Čas: 13:00 až 16:00

Místo konání: Lounské výstaviště v Masarykových sadech

Výstavní třídy:
• Voříšci do 45 cm
• Voříšci nad 45 cm
• Psi bez PP do 45 cm
• Psi bez PP nad 45 cm (Pes bez PP = pes poznatelného plemene)
• Mladý vystavovatel – třída pro děti do 14 let (možnost vystavit i psa s PP)
• Doplňková kategorie "Pes šikula"

Startovné: 100 Kč za každého přihlášeného psa zasílejte na č. ú. 1983277143/0800, VS 100819,
splatné do 31. 7. 2019

Přihlášky zasílejte na e-mail: hrusk.eva@seznam.cz. Přihlášeni budete až po zaplacení startovného.
Do přihlášky uveďte vaše jméno a příjmení, jméno, plemeno a věk psa, výstavní třídu a tel. kontakt na vás.
Pro kategorii Mladý vystavovatel uveďte datum narození dítěte. Dítě přihlášené s voříškem nebo psem bez pp může vystavovat současně i v jiné dané třídě za jedno startovné.

Prezence a přejímka:
Od 12:30 do 13:00 hod.

Podmínky účasti:
Psi musí být zdraví, s platným očkováním dle zákona. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. K výstavě nebudou připuštěni psi s kupírovanýma ušima a psi agresivní. Výstavy se nesmí zúčastnit háravé feny a feny ve vysokém stupni březosti.
Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem a jeho majitelem, ani za ztrátu či úhyn psa.

Kontakt: tel. 607955118, e-mail hrusk.eva@seznam.cz