Canisterapeutické zkoušky

Místo konání: Praha 5, Palata
Kontakt: irena.bartonova@seznam.cz
Termín: 06.04.2019

Čas: 09.30 - 16.00

Irena Soukupovápořádá zkoušky terapeutických psů ( canisterapeutické zkoušky) dne 6.4.2019. Zkoušky budou konány ve spolupráci s odborníky a s uživateli Palaty – Domova pro zrakově postižené, Na Hřebenkách 737/5, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

Podmínky účasti a povinnosti účastníků:

  • předložit platný pas / očkovací průkaz
  • předložit průkaz původu u psů, kteří ho mají
  • dodržovat a řídit se ustanoveními ZŘ
  • v průběhu zkoušek se řídit pokyny pořadatele
  • dodržovat ustanovení Zákona na ochranu zvířat proti týrání
  • pro nezaměnitelnost identity, musí být pes označen – čipem nebo čitelným tetováním
  • psovod se psem se účastní akce na vlastní nebezpečí. Psovod zodpovídá za případné škody na majetku a újmy na zdraví jiných lidí či psů způsobené jeho psem nebo jím samotným. Volné pobíhání psů během akce nebude povoleno. Majitel je zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků v areálu i v přilehlých oblastech areálu.