Seminář Základy canisterapie-dvoudenní

Místo konání: Hradec Králové
Kontakt: Ing. Vladimíra Kasalová, tel. 723 308 496, kasalova@domino-skola.cz
Odkaz: www.auracanis.cz
Termín: 12.10.2018 - 13.10.2018

Čas: 9:00

Pátek:

  • Co je canisterapie (co to je, formy a metody - jejich příklady)
  • Požadavky na canisterapeutické týmy
  • Canisterapeut – práce jako tým, spolupráce s jinými pracovníky, nutnost vzdělávání…)
  • Práce s jednotlivými cílovými skupinami (děti, dospělí, senioři)
  • Ukázky činností a pomůcek – vše si vyzkoušíte s vlastními psy

Sobota:

  • Komunikace se zařízením, jak nabídnout služby, portfolio
  • Přednášková a osvětová činnost a její možnosti
  • Práce s osobami s různými druhy postižení
  • Ukázky činností a pomůcek – vše si vyzkoušíte s vlastními psy

 

Cena: 2000,- Kč za osobu a 1 psa (káva, čaj a drobné občerstvení v ceně) Divácké místo bez psa: 1500,- Kč na osobu

Uzávěrka přihlášek: 5. 10. 2018 nebo do naplnění max. kapacity. Důležité je datum na obálce nebo zaslaného emailu!

Přihlášky zasílejte poštou na adresu: Vladimíra Kasalová, 544 74 Horní Brusnice 57 nebo na e-mail kasalova@domino-skola.cz

K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení, jinak je přihláška neplatná. Poplatky uhraďte složenkou nebo převodem na účet Aura Canis, z. s. KB Šternberk č. účtu: 35-7135450297/0100. Variabilní symbol: 403 specifický symbol: váš datum narození (ve tvaru ddmmrrrr), do zprávy pro příjemce napište: seminář a vaše příjmení a jméno.

Bližší informace: Ing. Vladimíra Kasalová, tel. 723 308 496 e-mail: kasalova@domino-skola.cz