No borders

Místo konání: Kladno
Kontakt: 777 020 942, milla.amelli@seznam.cz
Termín: 22.9.2018

Čas: 8:00–20:00

Srdečně Vás zveme na 8. ročník obedience závodu bez účasti border kolií „No Borders“

Rozhodčí: Lucia Stemmerová, Petra Štolová
Stewardi: Radka Dacejová, Kryštof Klíma
Místo konání: Dogland, Kladno - Rozdělov, (Vašíčkova 71, vedle areálu STK)
Datum: 22. 9. 2018
Otevřené třídy: OB-Z, OB1, OB2, OB3 (otevření třídy podmíněno přihlášením min. 3 týmů)
Kapacita: 45 týmů
Předpokládaný začátek posuzování: 7.30 hodin
Přesný časový harmonogram bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek na stránkách Klubu
Obedience z.s., facebookové události a zaslán na účastníky akce prostřednictvím e-mailu
Cena: 450 Kč/tým člen OC, 550 Kč/tým nečlen
V případě neúčasti je startovné nevratné (ani případným nahlášeným háravým fenám)!
Pořadatel náhradníky nezajišťuje!
Přihlašování:
Přihlašování je možné pouze přes přihlašovací systém Klubu Obedience, z.s. na
http://akce.obedience.cz
Přihláška bude potvrzena po úhradě startovného!
Termíny pro přihlašování:
Uzávěrka přihlášek: 10. 9. 2018 nebo po naplnění kapacity.
Háravé feny se mohou účastnit POUZE v poslední soutěžní třídě (OB1). Háravé feny je
třeba nahlásit pořadateli předem a musí být drženy mimo soutěžní prostor!
Údaje pro platbu:
Platby zasílejte převodem na účet číslo 7328459001/5500. Do zprávy pro příjemce uveďte
„OBE + své jméno a příjmení“, jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo.

Kontakt: Radka Dacejová, tel.: 777 020 942, milla.amelli@seznam.cz
Petra Štolová, tel.: 603 809 910, petraron@seznam.cz

Facebooková událost