Pátý ročník Křenovické voříškiády Výstava psů bez PP a přehlídka psů s PP

Místo konání: Křenovice
Termín: 14.9.2014

Čas: 8:00

ZKO Křenovice pořádá dne 14.9.2014

Pátý ročník Křenovické voříškiády
Výstava psů bez PP a přehlídka psů s PP


Místo konání: ZKO Křenovice – za fotbalovým hřištěm u bývalého koupaliště.
Mapa k nahlédnutí v odkaze „Kde nás najdete

Uzávěrka přihlášek: 30.8.2014 – na přihlášky a platby zaslané po tomto
termínu nebude brán zřetel.

Startovné:

 • 1. pes 200,- Kč
 • 2. a další pes jednoho majitele 150,- Kč
 • Doplňkové soutěže 30,- Kč

Program:

 • 8:00 – 8:45 přejímka psů – nezapomeňte očkovací průkaz!
 • 9:00 – 12:00 posuzování v kruzích
 • 12:15 – 12:30 vyhlášení nejkrásnějšího voříška výstavy, psa bez PP a absolutního vítěze
 • 13:00 – 14:00 doplňkové soutěže

Kategorie:

 • voříšci do 40cm a nad 40cm, zvlášť psi a feny
 • psi bez PP do 40cm a nad 40 cm, zvlášť psi a feny
 • psi s PP bez rozdílu výšky, zvlášť psi a feny

voříšci a psi bez PP budou dále rozděleni do tříd dle věku:

 • třída mladých: 3 – 12 měsíců
 • třída otevřená: 1 – 8 let
 • třída veteránů: 8 let a více


Psi budou zařazeni do kategorií podle věku v den konání voříškiády.
V případě malého počtu psů si organizátor vyhrazuje právo sloučit některé kategorie.

Vystavovat se bude ve dvou kruzích.
Zákaz volného pobíhání psů!
Agresivní psi budou z výstavy vyloučeni.
Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti a kojící feny a kupírovaní psi.

Doplňkové soutěže:

 • dítě a pes – junior handling
 • pejsek šikula – ukažte nám,jaké kousky umí váš pejsek
 • podoba pána a psa – přehlídka kostýmů


Přihlášky zasílejte na email: krenovickyvorisek@seznam.cz

Startovné můžete hradit několika způsoby:

Poštovní poukázkou na adresu:
Milada Hejdušková, Špitálská 793, 684 01 Slavkov u Brna

Na účet: 670100-2203151457/6210
jako poznámku příjemci je nutné dát příjmení psovoda, pomlčka, jméno psa (např. Nováková – Alík, Doležal – Rex, Fido)

Osobně: na cvičišti ZKO Křenovice, nebo Miladě Hejduškové v obchodě na Špitálské 793 ve Slavkově u Brna

Přihláška bude akceptována až po obdržení platby startovného!


Veterinární předpisy
Při příjemce se vystavovatel prokáže platným veterinárním osvědčením ( očkovacím průkazem nebo pasem), v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině v době kratší než jeden rok a ne starším než jeden den.

Všeobecná ustanovení
Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude posouzen. Z výstavy jsou vyloučeny háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti. Kousaví psi musí mít náhubek. Je zakázáno používat ostnatý obojek. Volné pobíhání psů není dovoleno. Za škody způsobené psem odpovídá vystavovatel ( majitel). Pořadatel není odpovědný za zranění či ztrátu psa při výstavě. Agresivní nebo jinak nezvladatelní psi mohou být z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení startovného. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení startovného. Pokud se výstava z nepředvídatelných příčin nebo veterinárních opatření neuskuteční, budou poplatky navráceny.

Doklady potřebné k účasti:
Očkovací průkaz nebo pas pro zvířata s platným očkováním, doklad o zaplacení startovného, průkaz původu u psů v kategorii Pes s PP


Doporučujeme, abyste s sebou vzali dostatek vody pro psa, deku k odpočinku, úvazový kolík pro psa, zastřešení proti slunci, nebo dešti.

Přihlášky prosím vyplňujte čitelně tiskacím písmem.


Těší se na vás pořadatelé ZKO Křenovice :))

Přiložené soubory

Přihláška  (DOCX 15,2 kB)