III. Voříškiáda

Místo konání: Lomnice nad Popelkou
Kontakt: AgilityLomnice@email.cz
Termín: 14.6.2014

Čas: 9:00

Agility club Lomnice pořádá

III. ročník
VOŘÍŠKIÁDY

Kdy: 14.6.2014
Kde: Lomnice nad Popelkou, za sokolovnou

HLAVNÍ SOUTĚŽ

 • je otevřená pro všechny psy a feny (dále jen psi) bez PP a křížence více plemen
 • vítězové obdrží hodnotné ceny 

Skupiny:
A-NEJHEZČÍ PEJSEK

 • kříženci, psi rozpoznatelného plemene bez PP 

(ukázka chůze se psem, předvedení exteriéru a základních povelů)
B-NEJŠIKOVNĚJŠÍ PEJSEK

 • kříženci a psi bez PP 

(lehký překážkový běh na čas a sranda soutěž)

Tituly:

 • vítězové tříd pak obdrží tituly – Nejhezčí pejsek, Nejšikovnější pejsek

“Pes sympaťák” - tento titul bude udělen pejskovi, který získá největší sympatie diváků
(diváci během akce obdrží hlasovací lísky, na které napíší číslo popř. (jméno) pejska, který jim bude nejvíce sympatický)

DOPROVODNÉ AKCE:

 • ukázka canisterapie
 • dogfrisbee, agility
 • tanec se psem
 • nabídka pejsků z o.s. Nová Paka
 • ukázka obrany

PROGRAM:

 • 8:00 – 9:00 přejímka psů 
 • 9:00 – hlavní soutěž (dle počtu přihlášených) - kategorie Nejhezčí pejsek
 • 10:00–10:30 ukázky psích sportů, nabídka pejsků z o.s Místo 
 • 10:30-11:00 Vyhlášení kategorie Nejhezčí pejsek
 • 11:00 – hlavní soutěž (dle počtu přihlášených) -kategorie Nejšikovnější pejsek 

po skončení soutěže bude následovat vyhlášení kategorie Nejšikovnější pejsek
(změna programu vyhrazena)

Uzávěrka přihlášek: 13.6.2014 nebo do naplnění kapacity 30–ti pejsků v každé kategorii. Přihlášky je možné zaslat elektronickou formou, popř. nebude-li naplněna kapacita 30-ti pejsků na kategorii bude možné se přihlásit přímo na místě v době přejímky.

Poplatky:

 • startovné za jednoho psa ... 50,- Kč - cena zahrnuje účast v obou soutěžních skupinách ( NEJHEZČÍ pejsek, NEJŠIKOVNĚJŠÍ pejsek)(výše startovného tak zůstává stejná, pokud se rozhodnete startovat pouze v jedné soutěži)
 • diváci!! ... vstupné dobrovolné (veškerý výtěžek ze vstupného bude věnován o.s Místo v Nové Pace)
 • platby do soutěží proběhnou na místě při přejímce


Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: AgilityLomnice@email.cz

Přihláška:
III.ROČNÍK VOŘÍŠKIÁDY 14.6.2014
Jméno, příjmení:
Bydliště, popř. club:
Jméno psa a jeho narození:

Přihlašuje-li majitel více než jednoho psa, musí pro každého použít zvláštní přihlášku (platbu poplatků lze provést dohromady na místě)
Doklady k účasti: očkovací průkaz nebo veterinární pas s platným očkováním (viz veterinární podmínky)


Veterinární podmínky:

 • psi musí být klinicky zdraví 
 • psi nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu 
 • psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit 
 • psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. 
 • po dobu konání výstavy musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 

Všeobecná ustanovení:
Výstava je přístupná všem psům a fenám křížencům a bez PP.
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem. Agresivní nebo jinak nezvladatelní psi mohou být z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení startovného.
Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení startovného. Pokud se výstava z nepředvídatelných příčin nebo veterinárních opatření neuskuteční, budou poplatky použity na úhradu prokazatelných výloh výstavy.
Z výstavy se vylučují feny hárající a ve vyšším stupni březosti, kojící feny. Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. (Dle zákona na ochranu proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č.77/2004).
Změny exteriérů psa prováděné lakováním, pudrováním a tónováním srsti jsou zakázány.
Vodění štěňat za účelem prodeje na výstavě je zakázáno.

Protesty:
Udělení titulů není nárokové.
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 500 Kč, pouze v průběhu výstavy.