Dogtrekking Krajinou pánů ze Šternberka

Termín: 6.5.2017

Čas: 8:00 - 19:00

Akce “Dogtrekking Krajinou pánů ze Šternberka” nezapadá do MČR dogtrekkingu. Nezapočítávají se body do dog-maratonu. Nelze plnit pracovní třídu severských psů.

Dog trekking je kynologickým sportem, jde o orientační pochod se psem. Cílem je překonávání velkých vzdáleností v časovém limitu, kdy je pejsek spojem s psovodem vodítkem.

Dog trekking je určem všem, kdo mají rádi společnost svého čtyřnohého parťáka, pobyt v přírodě a nebojí se protáhnout si nohy…

Trasy:
Dogtrekking bude probíhat na dvou trasách v délce 25 a 10 km. 

Závazné podmínky účasti na akci Dogtrekking:

 • s odesláním přihlášky souhlasíte se závaznými podmínkami dogtrekkingu
 • účastník se akce účastní na vlastní zodpovědnost, je si vědom náročnosti akce a po celou dobu trvání akce nese zodpovědnost za chování a bezpečí své i svého psa
 • je zakázáno používání pomůcek působících bolest a fyzického pobízení, je zakázáno fyzické trestání psů
 • účastník nesmí být pod vlivem omamných látek, alkoholu
 • účastník se zavazuje chovat se sportovně a v nouzi pomoci soupeři. Je povinen poskytnou první pomoc! Povinen v případě potřeby neprodleně vyhledat lékaře či veterináře.
 • účastník je povinen oznámit pořadateli že odstupuje z konání akce a opouští trať
 • pes musí být celou dobu spojen se psovoden vodítkem a postrojem připnutým k bedernímu pásu nebo veden jen na vodítku (možnost využít obou variant). Pes nesmí být "na volno" - ani krátkodobě.
 • pes může nést psí nosič 
 • pes musí absolvovat celou cestu "po svých". Trasu můžou jít pouze psi starší 1 roku
 • účastník obdrží v iteniáři telefonní kontakt pro případ nouze. Odvoz z trasy do místa startu je zpoplatněn 70Kč. V případě úrazu psovoda či psa je odvoz z trasy zdarma.
 • účastník je povinen předložit platný očkovací průkaz psa/psů 
 • účastník obdrží startovací číslo a iteniář trati


Doporučená výstroj
povinná pouze pitná voda pro psa i člověka a platný očkovací průkaz psa, mobilní telefon pro přivolání pomoci

Startovné
Výše startovného: 150 Kč
Platba proběhne na účet: 943 0983 001/ 5500
k platbě je nutné připsat “dogtrek” + vaše jméno !!!
Startovné je možné zaplatit i na místě ve výši 300,- Kč

Propozice + přihlášení