Small Hero of Holešov

Místo konání: Areál Kynologického cvičiště Holešov
Kontakt: e-mail kkholesov@email.cz, tel. 604409616
Termín: 24.9.2016

Čas: 8:00

Otevřený závod pro psy a psovody všech věkových kategorií, svazů i států

Kategorie ZMMP, ZMP1, ZMP2, ZMP3, ZMPO
(kohoutková výška psa do 45 cm včetně).


Termín akce: 24.9.2016
Pořadatel: Kynologický klub Holešov, pobočný spolek ve spolupráci s MSKS
Místo konání: Areál Kynologického cvičiště Holešov, Střelnice 1288;
souřadnice GPS parkoviště (u tenisových kurtů): 49°20’13.1″N 17°35’01.1″E
Prostor pro parkování osobních automobilů je cca 150 m od areálu kynologického cvičiště.

Propozice

Vedoucí závodu: Pavel Bránka
Kladeči: Helena Čuřillová, Dominik Bránka
Rozhodčí: Ing. Miroslav Vávra
Kontaktní osoba: Bránková Hana, e-mail kkholesov@email.cz, tel. 604409616, www.kkholesov.eu
Kategorie ZMMP, ZMP1,ZMP2,ZMP3, ZMPO (kohoutková výška psa do 45 cm včetně).
Minimální počet závodníků pro otevření kategorie je 3
Minimální počet závodníků, aby se závod uskutečnil je 10
Maximální počet závodníků je 20 (rozhodující je datum přijetí přihlášky společně s uhrazeným
startovným).
V případě nenaplnění kategorie ZMP3 může pořadatel závodníky přeřadit do kategorie ZMP2
Startovné 350Kč za jednoho psa / 250Kč za druhého psa stejného psovoda
Startovné je možné zaslat složenkou nebo na účet číslo 52908002 / 2700; variabilní symbol: 2409,
- do poznámky jméno psovoda a počet psů ( „Novák 2“).
Přijetí platby bude potvrzeno.

Vyplněné přihlášky je možné zasílat:
a) na adresu: Pavel Bránka, Komenského 952, 769 01 Holešov
nebo
b) na e-mail: kkholesov@email.cz
Přihláška bude přijata po přijetí platby.
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 10.9.2016

Podmínky účasti a veterinární podmínky:
• Podmínkou všech kategorií je splněná zkouška ZMMP nebo ZMP1
• Jeden psovod může startovat se dvěma psy.
• Předložení dokladu (se známkou na rok 2016) o členství v MSKS, ČKS, případně jiném subjektu FCI
• Předložení dokladu výkonnostního průkazu psa
• Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Není umožněna účast psům s kupírovanýma ušima.
• Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení startovného ve výši 350,- Kč
• V mezinárodním pase (očkovacím průkaze) musí být zaznamenaná platná očkování proti následujícím infekčním chorobám: vzteklina, psinka,parvoviróza a leptospiróza.
• Ze závodu jsou vyloučeni: jedinci nemocní, podezřelí z nemoci, po úraze; feny v druhé polovině březosti a feny kojící; jedinci nebezpeční – kousaví a agresivní vůči lidem a psům

www.kkholesov.eu