Voříškiáda

Místo konání: Bohdalice
Kontakt: csch-bohdalice@centrum.cz
Odkaz: csch-bohdalice.blog.cz
Termín: 10.09.2016

Čas: 9:00

Program:

8:00-9:00 veterinární přejímka psů -Všichni se tedy dostavte do 9 hodin!
9:00-9:30 zahájení výstavy
9:45-11:30 posuzování v kruzích
12:00 vyhlášení vítěze voříškiády
13:00 doprovodné akce:
- dítě a pes
- nejlepší maska
- nejlepší pár (možno i stejné pohlaví)
- pejsek šikulka
- aport špekáčku
- překážková dráha
16:00 ukončení výstavy
Výstavní třídy:
- třída veteránů nad 8 let
- třída štěňat od 3 měsíců do 1 roku
- voříšci budou rozděleni do tříd podle velikosti
- čistokrevní psi podle plemen
Při malém počtu nahlášených psů se třídy spojují.
Poplatky:
- první pes: ……….200Kč
- další pes:…………100Kč
Hradí se na místě, v den konání.
Můžete se přihlásit až na místě konání, ale byli bychom raději, kdybyste nám poslali přihlášku předem kvůli zařazování psů do kategorií atd.
Vstupné je dobrovolné, vystavovatelé a děti zdarma.

Potřebné doklady:
Při přejímce se vystavovatel prokáže platným očkovacím průkazem nebo pasem, v němž potvrzuje, že pes je očkován proti vzteklině, parvoviróze, infekční hepatitidě a leptospiróze v době kratší než jeden měsíc a ne delší než jeden rok.
Všeobecná ustanovení:
Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění a zákona č. 77/2004 Sb. Nebude na akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima.
Nesmí se zúčastnit háravé feny a štěňata mladší tří měsíců.
Všichni účastníci a návštěvníci výstavy jsou povinni uklízet po svých psech a udržovat pořádek.
Volné pobíhání psů v areálu je zakázáno.
Za škody způsobené psem zodpovídá majitel.
Pořadatelé nejsou odpovědni za zranění nebo ztrátu psa při výstavě.
Doplňkových soutěží se může zúčastnit pouze pes, který byl posouzen na výstavě.