Klubová výstava chodských psů bez zadání titulu Klubový vítěz Memoriál ing.Findejse

Místo konání: ATC Olšovec Jedovnice
Kontakt: vystava.chodskypes@seznam.cz
Termín: 26.9.2015

Čas: 9:00

26.9. - klubová výstava – delegovaní rozhodčí:

  • paní Dolejšová Olga - kruh č. 1 - psi
  • paní Mgr. Ovesná Božena - kruh č. 2 - feny

přejímka: 9.00 až 9.45 hod.
zahájení posuzování: 10.00 hod.


Ubytování si každý zařizuje sám
www.olsovec.cz

Uzávěrka přihlášek na výstavu: 26.8.2015
Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu o platbě nebudou přijaty. Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku.
Přijetí psa na výstavu bude 10 dní před výstavou potvrzeno zasláním vstupního listu na Váš e-mail.

POZOR NOVINKA
Pro platby na výstavu je stanoven nový variabilní symbol, a to vaše telefoní číslo, které uvedete v přihlášce.


Pro klubovou výstavu Chodských psů je zprovozněno on-line přihlášení
http://www.dogoffice.cz/


Pro případné informace o výstavě volejte na tel. čísla: 

Peroutka Karel: +420 605716618
Hřebíčková Drahomíra: +420 603502528
Nebo pište na e-mail: vystava.chodskypes@seznam.cz

Výstava - rozdělení do tříd:

  • Třída štěňat 4 - 6 měsíců
  • Třída dorostu 6 - 9 měsíců
  • Třída mladých 9 - 18 měsíců
  • Mezitřída 15 - 24 měsíců
  • Třída otevřená od 15 měsíců
  • Třída pracovní od 15-ti měsíců se zkouškou z výkonu (ZM, ZVV 1-3, IPO 1-3, SchH/VPG 1-3)
  • Třída vítězů od 15-ti měsíců s uznaným mezinárodním, či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze, klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy, evropského vítěze, světového vítěze.
  • Třída veteránů od 8 let

Přihláška do třídy pracovní a vítězů, musí být doložena fotokopií pracovního certifikátu a získáním daného titulu.

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST