Postupové zkoušky dogdancing - Tetčice 31.5.2015

Místo konání: Tetčice (okr. Brno - venkov)
Kontakt: krhrncirova@gmail.com
Termín: 31.5.2015

Čas: 9:00

KDE: 
Psí Park, Tetčice (okres Brno – venkov), ul. Tyršova 9 
mapa: http://www.mapy.cz/s/cN2N 
POVRCH: 
tráva, rozměry taneční plochy 15 x 20m 
ROZHODČÍ: 
Alena Nepožítková, Alena Balcarová 
ZKOUŠKY: 
MD 1,2,3; HtM 1,2,3; F 1,2,3; DwD 1,2 (bez DwD3) 
ČASOVÝ HARMONOGRAM: 
9:00 – 9:30 prezence, trénink 
9:30 začátek posuzování 
13:30 vyhlášení (bude upraveno dle počtu účastníků) 

STARTOVNÉ: 
člen klubu DDCCR – první zkouška 250 Kč, každá další zkouška 200 Kč 
nečlen klubu DDCCR – první zkouška 300 Kč, každá další zkouška 250 Kč

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 17.5.2015 
Po uzávěrce nebude přihláška přijata. Kompletní přihláška obsahuje: vyplněnou přihlášku, 
hudbu ve formátu Mp3 a platbu přijatou na účet nejpozději dva dny po uzávěrce. Organizátor má 
právo na omezení počtu startujících. 
PLATBA: 
zasílejte na účet č.: 670100-2204364024/6210 - do poznámky k platbě uveďte Vaše jméno a 
jméno psa (psů) 
Bez zaslané hudby a připsání startovného na účet nejpozději dva dny po uzávěrce nebude 
Vaše přihláška přijata. Startovné je při neúčasti týmu nevratné. 
PŘIHLÁŠKA: 
vyplněnou přihlášku zasílejte na e-mail: krhrncirova@gmail.com 
Každý účastník zkoušek musí mít výkonnostní knížku, bez VK nelze na zkoušku nastoupit. VK 
si zajištuje každý účastník sám dle instrukcí na www.dogdancingclubcr.cz 

DŮLEŽITÉ INFORMACE: 
1. Každý účastník musí znát zkušební řád klubu DDCCR (http://www.dogdancingclubcr.cz/ ). 
2. Za veškeré škody způsobené psem plně zodpovídá psovod. 
3. Psovodi jsou povinni uklízet po svých psech v prostorách cvičiště i jeho okolí. 
4. Nezapomeňte si sebou vzít přepravku nebo klec na psa pokud ji používáte. 
5. Akce se nemohou účastnit psi s kupírovanýma ušima. 
6. Háravé feny se mohou účastnit zkoušek, majitel je povinen tuto skutečnost nahlásit pořadateli. 
7. Nezapomeňte si platný očkovací průkaz a výkonnostní knížku.