Tábor Řeč vašeho týmu

Místo konání: kemp Radost Vlastějovice
Kontakt: treninkjerozhovor@seznam.cz
Termín: 14.8.2023 - 17.8.2023

Čas: 9:30

Motivace: Moderní trénink zvířat je univerzální metodou použitelnou na všechny živočišné druhy včetně psů. Ale je také pravdou, že na světě nenajdete dva stejné psy ani dva stejné psovody. Každý je originál a dohromady pak "originální psovod" s "originálním psem" tvoří jedinečnou dvojici. Cestou k jejich porozumění a úspěšnému tréninku je uvědomit si svou jedinečnost a naučit se s ní pracovat. Vnímá můj pes více zvuk klikru nebo moje pohyby? Zaměřuje pozornost víc na slova nebo gesta? Kolik zvládá opakování nového prvku po sobě, co je pro něj skutečnou odměnou a jak se to mění podle situace? Je spíše "low" nebo "high energy" zvířetem? A co já psovod, jsem pro takového psa srozumitelný ve slovech, gestech, nárocích? Jak si my dva můžeme co nejlépe rozumět?

Náš tábor vám umožní skrze výklad teorie i praktická cvičení poznat, na čem stojí váš originální tréninkový rozhovor mezi vámi a vaším psem. Akce je pro dvanáct týmů člověk-pes + osm účastníků bez psa. Vyzkoušíte si trénink nejen se svým psem, ale v některých cvičeních i s člověkem. Po první dva večery bude vykládána i teorie s pomocí powerpointové prezentace (výběr z mých seminářů na téma komunikace mezi člověkem a zvířetem v rámci pozitivního tréninku). POZOR, V DRUHÉ POLOVINĚ TÁBORA DOJDE K ZAŘAZENÍ TECHNIK NLP (neurolingvistické programování) jako prostředku k vidění věcí z „pohledu vašeho psa“ (certifikát NLP Practicioner mám z roku 2019). Zařazení NLP se mi ukázalo jako velmi dobrý doplněk, který nám může dát odpovědi na mnoho otázek o vztahu a komunikaci mezi vámi a vaším psem.

Pozor, akce není určena pro nápravu chování vyloženě reaktivních jedinců (pro ty jsou vhodnější moje akce pod názvem „strach a agrese“)

Tábor Řeč vašeho týmu - formulář pro ÚČASTNÍKY SE PSEM - František Šusta (treninkjerozhovor.cz)