MET konference 2022

Místo konání: online
Kontakt: dejpac@metkonference.cz
Odkaz: www.metkonference.cz
Termín: 02.04.2022 - 03.04.2022

2. a 3. dubna 2022 se opět usaďte k obrazovkám počítačů a telefonů a společně s ostatními profesionály a zapálenými majiteli psů se vzdělávejte v moderním etickém tréninku psů, stejně jako tomu bylo při prvním ročníku. Na virtuálním pódiu MET konference se sejdou trenéři, kteří aktivně přispívají k posouvání oboru. Řadu z nich najdete v programech světových konferencí, protože patří k opravdové špičce. Jazykovou bariéru pro vás i tentokrát zboří zkušení tlumočníci. Přijďte spolu s námi zlepšit lidsko-psí soužití! 

PROGRAM:

sobota 09.00 ▫️ Chirag Patel: Agresivní chování psů, jeho pochopení a řešení
Co agresivní chování znamená a proč vzniká? Jak vlastně vypadá? Podíváme se, co můžeme udělat, abychom psí agresivitu, zejména tu vůči jiný psům, zlepšili nebo vyřešili. To vše pomocí praktických a jednoduchých postupů s využitím behaviorálních věd.

sobota 12.30 ▫️ Martina Klimešová: Ideální motivace a vhodně zvolená kritéria pro trénink psů
V přednášce Martiny Klimešové se dozvíme více o vnitřní motivaci: jak ji rozvinout či jaké jsou její výhody. Dozvíme se též o motivaci vztahem: jak na to a jaké má plusy. Dojde na porovnání s motivací pamlsky nebo hračkou. Ohledně kritérií bude Martina řešit, jak je správně zvolit vzhledem věku a rase psa. Jiná kritéria totiž nastavujeme pro pracovní plemena a jiná pro „nepracovní“, jinak je vedený trénink štěněte nebo začátečníka, jiným způsobem pracujeme se zkušeným psem, atd. Osvětlíme si také, jak pracovat na více kritériích během jedné lekce, ale přesto se soustředit pouze na jedno kritérium v daný moment.

sobota 15.00 ▫️ Martina Vondráková: Jak na drápky
Martina se s námi podělí o to, proč je důležité starat se o psí drápky a jak to udělat, aby tato péče nebyla horor pro všechny zúčastněné. Ukáže nám, jaké nástroje a techniky můžete k úpravě drápků používat a proč. Nezapomene ani na ty, kteří už pro zkrácení drápků musí doma používat válečné strategie a chtějí to změnit – vysvětlíme si nejčastější chyby, které majitelé v takovém případě dělají a jak se jim můžete vyhnout, a také jak už tuhle pokaženou situaci napravit.

sobota 18.00 ▫️ Michael Shikashio: Jak porozumět a pracovat s psí agresí na lidi
Klíčem k práci s psí agresivitou je jednoduchost. Mike ve své přednášce vyzdvihne jednoduché koncepty a techniky, které využívá při své každodenní práci s klienty a jejich agresivními psy. Mike představí skutečné případové studie včetně videozáznamů, které ukazují úspěšná řešení problémů.
Seznámí nás s příběhy psů, kteří se v minulosti projevovali agresivně zejména vůči lidem. Ukáže nám své jednotlivé kroky od bezpečnosti přes řízení tréninku, až po změnu chování.

neděle 09.00 ▫️ Chirag Patel: Praktická řešení běžných tréninkových situací pomocí pozitivních metod
Během této přednášky se podíváme na to, jak řešit problémové chování neaverzivním a účinným způsobem. Chirag rozebere různá problémová chování psů a na praktických příkladech ukáže řešení, která můžete vyzkoušet doma. Od tahání na vodítku, přes psy, kteří nechtějí vrátit věci, skákání, štěkání, přivolání a další.

neděle 12.30 ▫️ Júlia Bukovinská: Využití obedience v každodenním soužití
Obedience je úžasný psí sport, který je založený na úzké spolupráci mezi psem a člověkem. Psi provádějí různé cviky poslušnosti. Při zkouškách je upřednostňován spokojený a ochotný výraz psa a zároveň není dovoleno, aby psovod používal klasické odměny, jako je jídlo nebo hračky. Proto je celý výcvik od začátku veden tak, aby psa cvičení bavilo a aby si užíval trénink se svým člověkem. Základem pohodového vzájemného soužití člověka a psa je jejich vztah, pochopení a naplňování potřeb psa a zároveň ovladatelnost. Poslušnost může většinu z toho zlepšit a Julka nám ve své přednášce ukáže, jak na to. Konkrétně se dozvíme například to, co je vlastně vychovaný pes, kdy je vhodná doba pro trénink, jaké konkrétní cviky můžeme využít v běžném životě, co jsou podpůrná cvičení, co Júlii pomohlo v jejím tréninku a mnoho dalšího.

neděle 18.00 ▫️ Malena DeMartini: Jak si poradit se separační úzkostí
Panický strach ze samoty ztrpčuje život mnoha psům, jejich majitelům i okolí. Separační úzkost psů je velmi častým problémem, který se jen obtížně řeší. Světová expertka na tuto oblast, Malena DeMartini, nám ve své přednášce popíše nejčastější symptomy a hlavně způsob práce se psy, kteří touto nesnází trpí.

👉 Stejně jako loni budou mít návštěvníci ke všem příspěvkům po dobu tří měsíců neomezený přístup v archivu. Všechny přednášky budou živě překládány našimi skvělými tlumočníky.
👉 Další informace k trenérům či vstupenky hledejte na www.metkonference.cz.