O Pohár města Velešína

Místo konání: Velešín
Kontakt: tel: 721 445 064 e-mail: monika-erhartova@seznam.cz
Termín: 23.8.2014

Čas: 7:00

ZKO – Velešín „U Letiště“ pod záštitou města Velešína pořádá závod O „Pohár města Velešína“


23. – 24. 8. 2014


Místo konání akce: Areál ZKO – Velešín „U Letiště“ 741 a okolí Cvičiště na bývalém sportovním letišti při silnici III/15710 ve směru z Velešína do
Českého Krumlova cca 800 m od křižovatky se silnicí I/3 (E52)
Ředitel závodu: Ing. Pavlína Kalenová
Rozhodčí: Pavel Kovář
Figuranti: Jaromír Štajnoch, Josef Neužil
Kladeči: Jaromír Štajnoch, Josef Neužil
Kontaktní osoba: Monika Erhartová tel: 721 445 064 e-mail: monika-erhartova@seznam.cz
Technické zajištění: Dana Pavelková tel: 728 105 583 e-mail: danapavelkova@klikni.cz
Startovné: 350 Kč za jednoho psa
Platba: startovné možno zaplatit v hotovosti přímo na cvičišti v rámci vypsaných tréninků nebo převodem na účet: 258 891 242 / 0300 (jako variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo, do zprávy pro příjemce uveďte: Pohár a Vaše jméno a příjmení)
Trénink: termíny tréninků obran jsou zveřejněny vždy týden dopředu na klubových webových stránkách  a hlavně v klubovém tréninkovém kalendáři, na trénink je třeba se dle pokynů přihlásit. Trénink poslušnosti lze domluvit individuálně.
Uzávěrka přihlášek: 8. 8. 2014
Ubytování: není hrazeno ze startovného, je nutné si případné ubytování zajistit individuálně
Možnosti ubytování: ubytování lze zajistit v domově mládeže při SOŠ ve Velešíně, pejsek může být na pokoji.
Stravování: občerstvení na cvičišti
Teplá jídla: restaurace u Hamerníků, restaurace Zlatá Podkova

KATEGORIE SOUTĚŽE:
Soutěž bude probíhat dle národního a mezinárodního zkušebního řádu.
ZZO / bez speciálních cviků / start s nejvyšší zkouškou ZZO, BH
ZVV1 start s nejvyšší zkouškou ZVV1, IPO1
IPO3 start bez omezení
Stopařský speciál start bez omezení časový limit pro vypracování: 25 minut
Stopa vlastní, 500 kroků dlouhá, 90 minut stará, 5 úseků, 4 lomy (z toho 2 kolmé, 2 ostré), 3 předměty /dřevo, kůže, textil/ v libovolném pořadí. Tvar stopy se bude losovat spolu se závodními čísly.

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat o pořadí:
kategorie ZZO: 1. aport 2. odložení za pochodu 3. los
kategorie ZVV1: 1. obrana 2. poslušnost 3. stopa 4. los
kategorie IPO3: 1. obrana 2. poslušnost 3. stopa 4. los
stopařský speciál: 1. předměty 2. los


Ceny: Každý závodník obdrží menší pozornost a upomínkový předmět, pro 1. – 5. místo v každé kategorii jsou připraveny hodnotné ceny a poháry.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Sobota:

 • 7:00 – 8:00 hod. veterinární přejímka, prezentace 
 • 8:00 – 8:15 hod. losování 
 • 8:20 – 8:40 hod. zahájení 
 • 8:50 hod. odjezd první skupiny na stopy 
 • 9:00 hod. začátek posuzování jednotlivých disciplín na cvičišti 
 • 18:00 hod. konec posuzování 
 • 19:00 hod. společné posezení 

Neděle:

 • 7:50 hod. odjezd první skupiny na stopy 
 • 8:00 hod. začátek posuzování jednotlivých disciplín na cvičišti 
 • 15:00 hod. vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií 


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

 • Každý účastník předloží platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (očkovaní ne kratší třiceti dnů a ne starší jednoho roku proti vzteklině, psince a parvoviroze – uznána bude i tzv. tříletá vakcína) a výkonnostní průkaz psa ke kontrole nejvyšší složené zkoušky. 
 • Výstroj psa: vodítko, řetízkový obojek, náhubek. 
 • Hárající feny jsou k soutěži připuštěny, tato skutečnost však musí být nahlášena při prezentaci. 
 • Limit je stanoven na patnáct psů na jednu kategorii (kategorie ZZO bez omezení). 
 • Volné pobíhání psů je zakázáno. 
 • Protest je možno podat jen proti porušení pravidel v propozicích, a to písemně nejpozději do skončení dané disciplíny u pořadatele soutěže s vkladem 500,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele. 
 • Psovod zodpovídá za škody způsobené svým psem a závodu se účastní na vlastní nebezpečí. 
 • Pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody způsobené soutěžícímu (včetně újmy na zdraví) nebo jeho psovi, za jeho ztrátu či úhyn. 
 • Porušení podmínek zákona č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, které jsou specifikovány “Řádem ochrany psů při veřejném vystoupení nebo svodu”, podle kterého je soutěž pořádána, případně nevhodné chování psovoda, může být důvodem k diskvalifikaci v závodě a anulování výsledku bez vrácení startovného. 
 • Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech veřejných akcích. 
 • Soutěžící zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích této soutěže a zavazuje se je dodržovat. 
 • Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic. 
 • Neúčast z jakýchkoli příčin není důvodem k nároku na vrácení startovného. 
 • Losování startovních čísel proběhne po prezentaci soutěžících. 
 • Ustájení psů ve vlastních prostředcích.

Přiložené soubory

Přihláška (DOCX 14,3 kB)