Se svým psem teď a tady - řeč tělem

Místo konání: Arterra
Termín: 15.11.2018

Čas: 18:30

Trénink „pozitivkou“ je rozhovorem dvou živých bytostí – člověka a zvířete. A proto změna jednoho není možná beze změny druhého.

Příjměte srdečné pozvání na workshop "Se svým psem teď a tady - řeč tělem"!

KDY?
15.11. 18:30 - 22:30 (bez psů)
22.11. 18:30 - 22:30 (bez psů)
29.11. 18:30 - 22:30 (bez psů)
06.12. 18:30 - 22:30 (se psy)

KDE?
1., 2., 3. Setkání: MŠ Senohraby, Školní 27, Senohraby (http://ms.zssenohraby.cz/kontakt/mapa/)
4. setkání:BUDE ÚČASTNÍKŮM UPŘESNĚNO


ŘEČ TĚLEM (a jeho energií) – jsme tento workshop nazvali proto, že se zde zabýváme vyjadřovacími prostředky člověka, kterými se psy komunikujme. Jejich použití velmi úzce souvisí s psychikou trenéra a jeho sebereflexí. Mnoho z nás vyjadřovací prostředky se svým psem používá cíleně i nevědomě. Na tomto workshopu se zaměříme na komunikaci a předání zprávy:

- Hlasem – jak se doplňuje to, CO říkáme s tím JAK to říkáme?

- Tělem – gesty, pozicí těla (včetně prací s prostorem), pohybem, pohledem, dotekem – na čem záleží v jejich provedení?

- Předání zprávy přes vodítko – co vlastně ve skutečnosti přes vodítko sdělujeme?Jak tedy komunikovat tak, aby byla námi zamýšlená zpráva opravdu doručena tak, abychom předešli zbytečnému zkreslení?Aby účastníkům vše dávalo smysl a mělo tak nejlepší užitek, zařadíme také teorii a praktická dechová i mentální cvičení, která jsou náplní základního workshopu „Se svým psem teď a tady“.

JAK WORKSHOP PROBÍHÁ:
Workshop probíhá po 4 večery a je veden dvěma lektory – profesionálním trenérem zvířat (František Šusta ) a koučem (Petra Jaškówová). První tři setkání probíhají BEZ PSŮ, poslední setkání SE PSY!!! Hlavní náplní bude řada aktivit ve dvojicích i ve skupině a skrze vlastní uvědomění a zkušenost si vytvoříme svůj „slovník“. Při čtvrtém setkání se psy, budeme nově nabyté zkušenosti aplikovat na praktické cvičení a trénink s nimi.

PŘÍNOSY ABSOLVOVÁNÍ WORKSHOPU:
Schopnost jasné a jednoznačné komunikace využijeme nejen v různých psích sportech ke směrování psa do potřebných pozic, ale i v denním životě, kdy je potřeba ho zastavit, uklidnit nebo třeba dostat se před něho.

Redukce stresu v běžném životě i ve vypjatých situacích – závody, zkoušky, setkání reaktivních psů apod.
Využití společného potenciálu v tréninku i na závodech
Radost ze společného učení a sdílení
Větší souhra a porozumění


CENA
• 3000,-Kč za jeden cvičící tým (cena je oproti předešlým běhům zvýšena z důvodu navýšení hodinové dotace workshopu na 16 hodin)
• kapacita je maximálně 18 týmů

PŘIHLÁŠENÍ:
Přihlaste se prosím pomocí formuláře na tomto odkazu:
https://petrajaskow.cz/workshop/3/?ref=https%3A%2F%2Fpetrajaskow.cz%2F%23workshopy%2F2

TĚŠÍME SE NA VÁS!
PETRA A FRANTA :-D

pozn.:
Psovod se psem se účastní akce na vlastní nebezpečí. Psovod zodpovídá za případné škody na majetku a újmy na zdraví jiných lidí či psů způsobené jeho psem nebo jím samotným.

Facebooková událost