Agility tábor s Jitkou Marouškovou

Místo konání: Kynologické cvičiště Smržovka
Kontakt: Tel: 724 032 181 email: kovarikova.katerina@seznam.cz
Termín: 7.7.2014 - 18.7.2014

Čas: 10:00

SMRŽOVKA 2014

7. – 18. 7. 2014


opět možnost rozdělit na dva týdny !!!
1.výukový týden : PO – SO 7. – 12.7.
2. výukový týden : NE – PÁ 13. – 18.7.


Místo: Kynologické cvičiště Smržovka

Program: Výcvik psů v agility
Podrobný program bude upřesněn přímo na místě.
Během tábora bude možné trénovat i flyball.

Podmínky účasti: Platná povinná očkování
Děti mladší 15ti let se mohou zúčastnit tábora jen v doprovodu osoby starší 18ti let. Účastník mladší 18ti let musí mít souhlas zákonného zástupce.

Ubytování: Ve vlastních stanech. V případě zájmu pořadatel dodá kontakty na poskytovatele ubytování v okolí Smržovky (účastník si ho hradí na vlastní náklady). V areálu cvičiště je k dispozici sociální zařízení a kuchyňka.

Stravování: Pořadatel nezajišťuje. V areálu je k dispozici kuchyňka. Pořadatel v případě zájmu zajistí dovoz teplých obědů do areálu (není zahrnuto v ceně). Stravu pro psy nezajišťujeme.
Uveďte v přihlášce, jestli budete mít zájem o teplé obědy.

Cena:
1.týden 14.dní
2.300,- Kč 3.900,- Kč za psovoda s jedním psem
1.350,- Kč 2.150,- Kč za každého dalšího psa jednoho psovoda
600,- Kč 1.000,- Kč rodinný doprovod zdarma zdarma necvičící pes
Platby v plné výši zasílejte složenkou na adresu pořadatele, nebo převodem na účet do
data uzávěrky – 30.4.2014

K přihlášce přiložte kopii dokladu o platbě. Pokud nebude cena tábora uhrazena,
nebude
přihláška považována za platnou !!!


Pořadatel:
Kateřina Kovaříková, Hřbitovní 206, Smržovka, 468 51
Tel: 724 032 181 email: kovarikova.katerina@seznam.cz
číslo účtu: 0829895133/0800 ( do poznámek vepište vaše jméno )
!!! POČET CVIČÍCÍCH JE OMEZEN NA 15 TÝMŮ !!!


U všech zaslaných přihlášek bude emailem potvrzeno jejich doručení, proto prosím
uveďte na přihlášce svůj email .

Pobyt začíná 1. týden v 10.00 hodin v den nástupu. V 11.00 hodin bude informativní
schůzka a rozdělení do skupin. 2. týden v 14. 00 hod. , info schůzka v 15. 00 hod. Za
škody způsobené psovodem nebo psem pořadatel neodpovídá. Každý majitel psa je
povinen po sobě a psu uklízet.
Možnost příjezdu pro účastníky ze vzdálenějších míst v neděli večer po 18. hodině na
základě telefonické domluvy s pořadatelem.


Instruktoři: Jitka Maroušková